Usvojite način razmišljanja o suradnji pri pregovaranju u krizi

Biznis poruka dana_
Usvojite način razmišljanja o suradnji pri pregovaranju u krizi

U tipičnim pregovorima, najbolja je praksa da se obje strane usredotoče na to kako maksimizirati potencijalne dobitke. Ali u doba krize, cilj je često svesti na minimum moguće gubitke. Standardna taktika nije korisna u ovim okolnostima, a stres zbog krize može nas dovesti do prihvaćanja skeptičnijeg i protivničkog razmišljanja prema ljudima s kojima pregovaramo. Da biste dobro pregovarali pod pritiskom, trebali biste krenuti prema više suradničkom razmišljanju – i drugima pomoći da to učine. To znači biti transparentan i otvoren sa svima koji su uključeni i naglasiti da dijelite zajedničku svrhu. Pregovaranje o suradnji može biti korisno u normalnim okolnostima, ali sada je presudno usvojiti ga. I vama i vašim pregovaračkim partnerima biti će bolje tako.