Odogovor na krize …

  • Predviđanje: vjerojatnih budućih potreba, trendova i mogućnosti.
  • Artikulacija: ovih potreba za izgradnjom kolektivnog razumijevanja i podrške djelovanju.
  • Prilagođavanje: tako da postoji kontinuirano učenje i prilagođavanje odgovora prema potrebi.
  • Odgovornost: uključujući maksimalnu transparentnost u procesima donošenja odluka i otvorenost prema izazovima i povratnim informacijama.