Danas svi pričaju o karanteni.

Danas svi pričaju o karanteni. A znate li da smo karantenu patentirali mi Hrvati, točnije Dubrovačka Republika. Otkad je svijeta postoje nažalost i pandemije, napadali nas kuge, bacili ili trenutno virus.
Iz svega toga čovjek je nešto i naučio, savladao, ljudi su postajali bolji, kreativniji. Možda je pouka da se ljudi izoliraju, ali u srcima više povežu. I karantena će proći. Držite se dobri ljudi! https://hr.m.wikipedia.org/wiki/Karantena