Sveti Juraj (preminuo 23. travnja 303.) zaštitinik od epidemija

Sveti Juraj (preminuo 23. travnja 303.) zaštitinik od epidemija
Zaštitnik je država EngleskePortugalaArmenijeKatalonije i Litve te od poznatijih gradova BarceloneGenoveSenjaLovrana i Raštevića. Po sv. Jurju je ime dobila država Georgija. Za zaštitnika su ga uzeli srednjovjekovni vitezovi i križari. Među seljacima ga zazivaju kao zaštitnika svojih konja.[3]

U Hrvata je u rano jutro na dan svetog Jure (23. travnja) svaki katun poljičke knežije birao je svog katunara, a oni su, nakon vjerske svečanosti na Gracu (u Gatima), silazili zajedno s narodom u Podgradac i birali velikog kneza za jednu godinu.

Ubraja ga se u Četrnaest svetih pomoćnika. Zagovara ga se kod ratne opasnosti, groznicekuge, za lijepo vrijeme i zaštitnik je domaćih životinja, zemlje, usjeva, ratara, pastira, svih obrta u svezi s ratovanjem i dr.