Yahoo mail na Andoid telefonu

Ako imate problema s postavkama yahoo.com ili rocketmail.com e-mail adresa pokušajte sa sljedeća dva rješenja:

Generirajte i upravljajte zaporkama aplikacija nezavisnih proizvođača
Neke starije aplikacije e-pošte treće strane (koje ne koriste našu stranicu za prijavu s domenom Yahoo) zahtijevaju da unesete posebnu lozinku za ispravnu za prijavu. Da biste pristupili svom Yahoo Mail računu u tim aplikacijama, morat ćete generirati i upotrijebiti “lozinku za aplikaciju”. Lozinka aplikacije je dugački, nasumično generiran kôd koji aplikaciji koja nije Yahoo daje dozvolu za pristup vašem Yahoo računu. Ovaj ćete kôd trebati navesti samo jednom da biste se prijavili u svoju aplikaciju e-pošte treće strane.

Generirajte lozinku za aplikaciju – Generate an app password

Opozovite lozinku za aplikaciju – Revoke an app password

 

ili provjerite postvake:

ROCKETMAIL.COM Email Settings for iPhone, Outlook and Android