Educiranje i stručno usavršavanje tvrtki i poslovnih subjekata (menadžera, trenera, sportaša, prodajnih predstavnika), studenata i školaraca, te svih onih koji žele unaprijediti svoje znanje

---PROFIT USLUGE D.O.O. - PERFECT ---

 

Tvrtka Profit usluge d.o.o. osnovana  je s ciljem educiranja i stručnog usavršavanja tvrtki i poslovnih subjekata (menadžera, trenera, sportaša, prodajnih predstavnika), studenata i školaraca, te svih onih koji žele unaprijediti svoje znanje na sljedećim područjima:  
 • KOMUNIKOLOGIJA
 • PSIHOLOGIJA PRODAJE
 • NAPREDNE MENTALNE TEHNIKE
  Vizija: Postati vodeća tvrtka u regiji za edukaciju i stručno usavršavanje na području komunikologije, psihologije i naprednih mentalnih tehnika. Misija:  Educiranje i poticanje polaznika naših seminara na maksimalno korištenje umnih i komunikacijskih sposobnosti, stvaranje efikasnog i zadovoljnog kadra, te motivacija ljudi na putu do uspjeha. Mi prepoznajemo i razumijemo potrebe i vremensku limitiranost modernog čovjeka. Upravo zbog toga naša tvrtka ima prilagođen program izobrazbe sukladno Vašim mogućnostima.

 

 

Vaš uspjeh je naša pokretačka snaga!!!

 

Naši programi su:
 • BRZO ČITANJE
 • UBRZANO UČENJE
 • IZRADA MENTALNIH MAPA
 • MENTALNA KOMUNIKACIJA
 • KREATIVNA VIZUALIZACIJA
 • NAPREDNE TEHNIKE NEVERBALNE KOMUNIKACIJE I SLUŠANJA
 • MOTIVACIJA I SAMOMOTIVACIJA
 • PRODAJNI SEMINAR
 • NAPREDNE KOMUNIKACIJSKE TEHNIKE 1 (paket)
 • NAPREDNE KOMUNIKACIJSKE TEHNIKE 2 (paket)
 • NAPREDNA MENADŽERSKA KOMUNIKACIJA (paket)
 • RELAKS PROGRAM
  U sklopu seminara svi polaznici dobivaju besplatne skripte i sve potrebne materijale , te popust na kupnju stručne literature iz navedenih oblasti. Po završetku edukacije naši polaznici dobivaju potvrdu o savladanom programu.

--- BRZO ČITANJE ---

  U suvremenom životu vrijeme je prava dragocjenost. Malo je vremena kojeg možemo izdvojiti za sebe i u miru pročitati nama dragu literaturu. Pri tome znamo da se količina znanja svakih 18 mjeseci udvostruči. Iz tog razloga na tržištu je sve više novih informacija i spoznaja, a naše vrijeme je ostalo isto, nije se povećalo.   Tehnikom brzog čitanja u kratkom roku dolazimo do usvajanja puno većeg pismenog materijala, a pri tome povećavamo kvalitetu usvojenog znanja, jer klasičnim čitanjem pamtimo do 70% pročitanog materijala, a brzim čitanjem do 90% pročitanog materijala.   Poseban je naglasak kod edukacije stavljen na stručnu literaturu. Ovim načinom čitanja se mogu čitati svi pisani materijali bez obzira na kojem su pisanom mediju (knjige, novine, elektronička pošta ili materijali u elektroničkom obliku...). Također ukoliko dobro poznajete neki od stranih jezika istu tehniku možete primijeniti i na strani jezik.    
 TEMA: 

 

TRAJANJE:

UPOZNAVANJE S TEHNIKOM BRZOG ČITANJA (1.DAN)

60 MIN

PRIPREMA ZA BRZO ČITANJE (1. DAN)

60 MIN

OTVARANJE TEHNIKE BRZOG ČITANJA (1. DAN)

60 MIN

TRENING ČITANJA (2. DAN)

180 MIN

TRENING ČITANJA (3. DAN)

180 MIN

TRENING ČITANJA (4.DAN)

180 MIN

TRENING ČITANJA (5. DAN)

180 MIN

--- UBRZANO UČENJE ---

 

Ubrzano učenje se nadovezuje na tehniku brzog čitanja. Namijenjeno je onima koji žele bolje organizirati svoje vrijeme i ubrzati učenje 5-10 puta. Tehnika ubrzanog učenja pruža:
 • brže usvajanje znanja od klasičnog učenja
 • poboljšava pamćenje
 • psihološku pripremu za ispite i prezentacije
 • oslobađa straha i treme od javnih nastupa, ispita...
Tečaj ubrzanog učenja traje punih 8 sati (2 x 4 sata) 1. dan
 • upoznavanje i razrada mentalnih mapa
 • upoznavanje sa tehnikama učenja
 • poboljšanje pamćenja
 • instalacija fokusa
2. dan
 • produbljivanje fokusa
 • oslobađanje treme (straha) od javnog nastupa, ispita
 • oslobađanje straha od osobe
 • mentalna priprema za ispit

 

 


 

--- IZRADA MENTALNIH MAPA ---

  Izrada mentalne mape je vizualizirani pristup rada na nekom zadatku s ciljem da opsežan materijal postane konceptualan i da se istakne ono bitno u njemu.   Svrha tog strukturiranog prikaza je lakše razumijevanje i pamćenje nekog gradiva te HorganizacijaH određenog tipa znanja kako bi se riješio neki problem ili donijela odluka.                             Prvi zapisi o korištenju mentalnih mapa datiraju iz stare Grčke. Već je tada bilo poznato da um najlakše prihvaća konceptualni oblik zapisa odnosno (okidača) prilikom učenja.   Suvremene mentalne mape razvile su krajem prošlog stoljeća i danas imaju veliku primjenu u cijelom svijetu.   Tehniku zapisa mentalnih mapa preporučamo učenicima, studentima, poslovnim ljudima i svima koji imaju potrebu za pohranjivanjem određene količine informacija u što kraćem periodu kako u privatne tako i u poslovne svrhe.

--- KREATIVNA VIZUALIZACIJA ---

  Naše misli i želje su neusmjerene, nesigurne, često gubimo fokus i ne znamo što točno želimo, a još manje kako doći do toga.   Nakon što definiramo primarne i sekundarne ciljeve u našem životu i vrijeme u kojem želimo ostvariti naše ciljeve pristupamo kreativnoj vizualizaciji.   Kreativnom vizualizacijom postižemo veliku usredotočenost na naše ciljeve. Na taj način našem umu dajemo jasnu poruku i „zapovijed“ koji su nam ciljevi i što točno želimo postići.   Na seminaru učimo korake kako pristupiti aktivnostima koje trebamo obaviti da bi postigli željeni cilj.   Seminar je namijenjen menadžerima, sportašima, trenerima, studentima, poduzetnicima i svima koji žele ostvariti maksimalan uspjeh kako u privatnom tako i u poslovnom životu.    

 

--- MENTALNA KOMUNIKACIJA ---

  Mentalna komunikacija je napredna tehnika komunikacije koja služi za bolje poznavanje i rješavanje konflikata u nama samima, ali isto tako i s drugim ljudima.   Ona nam daje otvoreniji i jasniji uvid u probleme u komunikaciji, kako probleme koji su u nama tako i probleme koji su u onima s kojima komuniciramo.   U ovoj tehnici na jednostavan način otvaramo komunikacijski kanal i dolazi do potpune i otvorene komunikacije bez ili sa vrlo malim preprekama u komunikacijskom kanalu.   Mentalna je komunikacija namijenjena poslovnim ljudima, menadžerima, prodajnim predstavnicima, te svima ostalima koji žele usavršiti svoje komunikacijske tehnike.   Za seminar mentalne komunikacije potrebno je imati završen seminar kreativne vizualizacije i/ili ralaks program.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- MOTIVACIJA I SAMOMOTIVACIJA ---

 

Opterećeni svakodnevnim brigama i problemima često dolazimo do zasićenja u svim segmentima života, a posebno u poslovnom životu.   Rezultat toga je pad poslovne uspješnosti, «grč u želucu» prilikom odlaska na posao, dezorijentiranost, nemotiviranost i nezainteresiranost za poslovne uspjehe.   Zbog toga dolazi do loših poslovnih rezultata, smanjenja primanja i mogućeg poslovnog otkaza. Neraspoloženje se odražava na obitelj i prijatelje i tako ulazimo u „začaran krug“.   Na seminaru učimo kako motivirati sebe i druge, što su motivatori i kako ih prepoznati, te učimo kako opet postići poslovni zanos i kako kvalitetnije raditi bilo koji posao.   Seminar je namijenjen menadžerima i trenerima koji upravljaju timom, grupom ili cijelim kolektivom, te svakom pojedincu koji želi unaprijediti kvalitetu svog života.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- NAPREDNE KOMUNIKACIJSKE TEHNIKE 1 ---

  Čovjek je socijalno biće i kao takav ima potrebu za komunikacijom s drugim ljudima. Na žalost često puta ta komunikacija nije na onoj razini na kojoj mi to želimo. Veliki problem nastaje kada se to dogodi u poslovnom svijetu, jer često nemamo drugu priliku i ne možemo ispraviti greške.   Na seminaru napredne komunikacijske tehnike 1 upoznajemo načine razmišljanja i neverbalnu komunikaciju naših sugovornika, te na svjesnoj razini prepoznajemo njihove želje, potrebe, ograničenja i strahove.   Na taj način lako uspostavljamo pozitivnu atmosferu i jednostavnu komunikaciju.   Tehnike koje se uče na seminaru su lako primjenjive, jer su lišene suvišne teorije.   Kako bi ovu tehniku dodatno usavršili i bolje razumjeli pripremili smo za Vas i praktične vježbe.    
 TEMA: 

 

TRAJANJE:

ŠTO JE UM I RAZUMIJEVANJE RADA UMA

30 MIN

KOMUNIKACIJSKI KANALI

90 MIN

TIPOVI LJUDI

60 MIN

MOTIVATORI

30 MIN

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA

30 MIN

TEHNIKE SLUŠANJA

30 MIN

KOPIRANJE

60 MIN

RJEŠAVANJE KONFLIKATA

30 MIN

VJEŽBE

360 MIN

    Preporučeno trajanje seminara je dva dana. Seminar se može prilagoditi polaznicima ovisno o njihovom predznanju i/ili potrebama.                                                    

--- NAPREDNE KOMUNIKACIJSKE TEHNIKE 2 ---

  Često se postavlja pitanje zašto imamo konflikte i strahove u komunikaciji, koja su nam ograničenja i što uzrokuje probleme u komuniciranju itd.   Iste događaje svaka osoba doživljava na svoj način; jedna će osoba biti sretna, a druga u istoj situaciji tužna.   Na ovom seminaru učimo upoznati sebe, „poslagati“ naše misli, ciljeve i ambicije, motivirati se, riješiti naše konflikte i usmjeriti svu našu snagu u ostvarenje nama bitnih ciljeva kako u poslovnom tako i u privatnom životu.        
 TEMA: 

 

TRAJANJE:

UPRAVLJANJE UMOM I KONTROLA MISLI

120 MIN

MENTALNE SLIKE, VIZUALIZACIJA I IMAGINACIJA

60 MIN

UNUTARNJA SUBJEKTIVNA KOMUNIKACIJA

60 MIN

OSLOBAĐANJE TREME OD JAVNOG NASTUPA I/ILI OSOBE I/ILI DOGAĐAJA

30 MIN

MOTIVACIJA I SAMOMOTIVACIJA

60 MIN

           

--- NAPREDNE TEHNIKE NEVERBALNE KOMUNIKACIJE I SLUŠANJA ---

    Neverbalna komunikacija datira od samog postanka živih bića i tisućama je godina bila jedini način komunikacije. Nastankom govora neverbalna je komunikacija potisnuta u drugi plan.   Svakodnevno smo svjedoci krivih informacija i skrivanja istine u komunikaciji. Neverbalnu komunikaciju je teško kontrolirati, zato dobar «čitač» pokreta, stavova, držanja i neverbalnih gesti s lakoćom može utvrditi stvarno činjenično stanje.   Osim neverbalne komunikacije ponekad nečije riječi nisu dovoljno jasne ili su imale „skriveno“ značenje. Tada je važnije kako se nešto govori, nego što se govori. Naprednim tehnikama slušanja bez obzira na izbor riječi možemo spoznati što nam točno netko želi reći.   Koristeći ova dva segmenta dolazimo do realne spoznaje o onome što nam je netko htio reći ili prešutjeti i kada ne govori istinu.   Seminar je namijenjen svima koji žele kvalitetno komunicirati, a poglavito menadžerima, trgovcima i poslovnim ljudima        

--- PRODAJNI SEMINAR ---

    Prodajni seminar je namijenjen menadžerima, prodajnim predstavnicima, savjetnicima, voditeljima timova i mnogim drugima koji svakodnevno komuniciraju sa klijentima i poslovnim partnerima.   Na seminaru prolazimo faze prodajnog razgovora, osnove telefonskog kontakta, načine rješavanja konflikata i napredne psihološke tehnike uspostavljanja komunikacijskih kanala.   Nakon naših seminara zabilježen je veliki pomak u rezultatima i efikasnosti naših polaznika.    
 TEMA: 

 

TRAJANJE:

TELEFONIRANJE

60 MIN

PRVI KONTAKT

30 MIN

FAZA USPOSTAVLJANJA POVJERNJA

30 MIN

PREZENTACIJA

30 MIN

FINALIZACIJA (I PREPORUKE)

30 MIN

NAPLATA I OSTANAK U KONTAKTU S KLIJENTOM

30 MIN

TEHNIKA KOPIRANJA

60 MIN

RJEŠAVANJE KONFLIKTA

60 MIN

PRONALAŽENJE NOVIH KLIJENTATA

30 MIN

 

 

--- RELAKS PROGRAM (ANTISTRES SEMINAR) ---

  Suvremeni život nas obvezuje na maksimalno iskorištenje našeg vremena. Uz to smo svakodnevno pod velikim opterećenjem kako na poslu tako i kod kuće, a pri tome izloženi buci i vibracijama gradskog okruženja.   Upravo smo zbog toga često svjedoci raznih bolesti „stresa“; glavobolja, povećanog umora, naše sve manje efikasnosti i na žalost manjeg uživanja u ljepotama koje nam život pruža.   Na ovom seminaru se opuštamo, odmaramo i učimo kako sami sebi pomoći jednostavnim i svakodnevno primjenjivim tehnikama.   Nakon ovog seminara povećat će vam se kreativnost, bit će te odmorni i opušteni, a život će vam imati veći smisao i ljepotu.   U ovom užurbanom svijetu moramo naći vrijeme za sebe jer ako mi to ne učinimo neće nitko drugi za nas.    
 TEMA: 

 

TRAJANJE:

STRES I ČIMBENICI STRESA

90 MIN

TEHNIKA DISANJA

60 MIN

TEHNIKA OPUŠTANJA (DUBOKI POČINAK)

60 MIN

TEHNIKA PASIVNOG ODMORA

60 MIN

UTVRĐIVANJE I PRIMJENA RELAKS TEHNIKA

180 MIN

   

--- NAPREDNA MENADŽERSKA KOMUNIKACIJA ---

 

Napredna menadžerska komunikacija je skup raznih komunikacijskih tehnika, te je posebno prilagođen potrebama menadžera.   Seminar obuhvaća definiranje i rješavanje naših unutarnjih strahova i ograničenja nastalih kao posljedica odrastanja i razvoja uvjetovani genetikom i  utjecajem okoline.   Slijede tehnike prepoznavanja ograničenja i strahova kao i iznalaženje motivatora naših djelatnika, klijenata, poslovnih partnera i svih drugih osoba s kojima surađujemo.   Učimo kako komunicirati sa svakom osobom posebno sukladno njenom stavu, ambicijama i razmišljanjima. Isto tako učimo kako komunicirati sa grupom. Polaznike učimo i mentalnoj pripremi za komunikaciju bez obzira dali se radi o grupi ili pojedincu.   Nakon ove edukacije smo sposobni puno bolje „proniknuti“ u način razmišljanja ljudi oko nas. Kada u potpunosti znamo što možemo očekivati od ljudi, tada puno  lakše «upravljamo» njima (posao menadžera).   Ovaj je seminar individualan, kao i teme i raspored tema jer svaki polaznik ima specifičnu radnu sredinu,  drukčiji pristup klijentu,te različit stupanj prethodne izobrazbe s područja psihologije, komunikologije i naprednih mentalnih tehnika.   Predviđeno trajanje ovog seminara cca. 20 sati, odnosno barem dva tjedna da bi polaznici stigli usvojiti traženo gradivo.   Bitno je spomenuti da polaznik seminara s trenerom (predavačem) prolazi praktični dio tako da se znanje i vještine vrlo lako primjenjuju u poslovnoj okolini.

 

 
Profit usluge d.o.o. A. G. Matoša 8 Velika Gorica tel./fax.: + 385 1 888 5481 gsm: + 385 91 527 0142