Ponuda


GDPR (Opći zakon o zaštiti podataka)

Zaštita osobnih podataka građana EU

GDPR (punim nazivom: Opći zakon o zaštiti podataka) je najveća promjena u europskom zakonodavstvu u cilju zaštite osobnih podataka građana EU tijekom posljednjih nekoliko desetljeća. Glavni cilj GDPR-a je da maksimizirati zaštitu osobnih podataka u EU, što će utjecati i na objavljivanje informacija i internet oglašavanje. Zaštita osobnih podataka primjenjivat će se na sve entitete unutar Europske unije. Alkemija portal se želi u potupunosti pridržavati pravila. Aktivno se pripremamo za i provodimo zahtjeve novog zakonodavstva. Za Vas, kao objavljivača koji prikazuje svoje informacije, osigurat ćemo da se objave prikazuju na Alkemija stranici u skladu sa novim pravnim okvirom. Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (Uredba), obavještavamo vas da će podaci koje navedete biti registrirani u našoj bazi podataka te će se obrađivati ručno i automatizirano sukladno Uredbi te nacionalnom zakonodavstvu koje definira provedbu uredbe o zaštiti podataka.   Uredbu o općoj zaštiti podataka ("GDPR") koja stupa na snagu 25. svibnja 2018. Da bismo bili u skladu s zahtjevima za pristanak na GDPR, moramo potvrditi da želite primati sadržaj od nas. Više o ovim uredbama možete saznati klikom na njihov naziv: Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (General Data Protection Regulation - GDPR) Zakon o zaštiti osobnih podataka. Nadamo se da Vam je naš sadržaj koristan. Ako želite nastaviti dobivati povremene obavijesti od nas molim Vas da ažurirate postavke pretplate. Hvala vam na ukazanom povjerenju. Hvala na razumijevanju i suradnji, ALKEMIJA team, travanj/svibanj 2018 ALKEMIJA.com  
Izjava o zaštiti podataka ALKEMIJA obrt, 3. Pile 10, 10 000 Zagreb, Hrvatska (u daljem tekstu: „ALKEMIJA“), posebno se raduje Vašem zanimanju za web stranicu www.alkemija.com, te Zaštitu Vaših osobnih podataka shvaćamo ozbiljno i želimo da se prilikom posjeta našoj web stranici osjećate ugodno. Opći uvjeti korištenja stranice Ove web stranice namijenjene su upravo Vama, kako biste bili u doticaju sa zadnjim informacijama ALKEMIJA -a. Vaš pristup i korištenje web stranica ALKEMIJA ovise o Vašem prihvaćanju dolje naznačenih uvjeta korištenja ove web stranice kao i Vašem postupanju u skladu s dolje naznačenim uvjetima korištenja ovih web stranica i primjenjivim pravnim normama. Suglasni ste i prihvaćate da ALKEMIJA neće biti odgovoran za bilo koji gubitak ili štetu koji nastanu zbog Vašeg propusta da postupate u skladu s dolje naznačenim uvjetima korištenja ovih web stranica i primjenjivim pravnim normama. Opći uvjeti korištenja web stranica Ovdje navedeni uvjeti korištenja pisanih materijala i usluga, te materijala s Internet stranica ALKEMIJA pravila su kojih su se dužni pridržavati svi korisnici web stranica. Stoga Vas molimo da se upoznate s njima kako bi izbjegli kasnije eventualne nesporazume i posljedice u svezi istih. Stranicama www.alkemija.com, se pristupa putem Interneta. Internet je internacionalna računalna mreža koju ALKEMIJA izravno ne kontrolira već je na nju samo vezan. Zbog toga ne može se garantirati dostupnost servisa i informacija koje direktno ne kontrolira ALKEMIJA . Ove web stranice otvorio je ALKEMIJA isključivo u svrhu informiranja. Sve informacije dostupne na www stranicama stoga su isključivo informativnog karaktera. Bilo koji podaci ili dijelovi bilo kojih podataka dostupni na ovim stranicama ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima bez prethodnog pisanog dopuštenja ALKEMIJA . Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama s ovih www stranica podložne su određenim ograničenjima u svezi subjekata kojima takve informacije mogu biti dostupne. Podaci o uslugama Ove stranice na općenit način predstavljaju informacije ALKEMIJA dostupne u Republici Hrvatskoj. Informacije koje ALKEMIJA objavljuje na ovim web stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja, međutim ALKEMIJA ne jamči za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg podatka pohranjenog na ovim web stranicama. Usluge ALKEMIJA zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave, ažurira ili izmjeni podatke na svojim web stranicama, osobito one koje se odnose na tehničke karakteristike i informacije, uzimajući u obzir interaktivni karakter stranice. Za takve promjene ALKEMIJA ne snosi odgovornost. ALKEMIJA ne preuzima bilo kakvu odgovornost za potpunost ili korisnost bilo koje od izloženih informacija, sustava, proizvoda ili procesa. Informacije dostupne na web stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te ste u tom smislu suglasni da nećete ALKEMIJA smatrati odgovornim za neostvarivanje svojih očekivanja u svezi s tim. Do zakonom predviđenih ograničenja, ALKEMIJA neće odgovarati ni za kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat uporabe ili nemogućnosti uporabe koje od informacija dostupnih na ovim web stranicama. Osobni podaci Molimo Vas vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte Internetom može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi. Većinu stranica možete posjetiti bez davanja bilo kakvih podataka o sebi. No, ponekad su nam potrebni podaci kako bismo izvršili tražene usluge, pa stoga ovdje sadržana Izjava o zaštiti podataka objašnjava način prikupljanja i korištenja podataka koji se koriste u tim situacijama. Podaci koje ćete nam dati smatrat će se povjerljivima sukladno primjenjivim propisima Republike Hrvatske, pa ih stoga ALKEMIJA može koristiti samo u skladu s pravnim odredbama koje su na snazi, a tiču se povjerljivosti podataka. Osobito kada su u pitanju transparentnost i zaštita Vaših prava, ALKEMIJA neće odati podatke koje bi trećim stranama mogle omogućiti Vašu identifikaciju, osim u slučaju da informaciju prenesete Vi sami ispunjavajući formulare na web stranicama. Podaci osobnog karaktera koje ste nam dali znači da se slažete da ti podaci uđu u bazu podataka društva ALKEMIJA obrt, 3. Pile 10, 10 000 Zagreb, Hrvatska, kako bi se mogli koristiti prema pravnim propisima koji su trenutno na snazi, sukladno niže navedenoj Izjavi o zaštiti podataka na koju pristajete pristupom web stranicama ALKEMIJA. Prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 103/03), Vaši ovako prikupljeni osobni podaci povjerljive su prirode i ostaju pohranjeni u zbirci osobnih podataka ALKEMIJA j.d.o.o., Stipanovićeva 29, 10 000 Zagreb, Hrvatska. Povjeravanjem svojih osobnih podataka ALKEMIJA www.alkemija.com na ovim Internet stranicama ni na koji se način i ni u kom slučaju ne odričete svojih prava zajamčenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka, a pogotovo svoga prava da zatražite ispravak ili brisanje vlastitih osobnih podataka iz naše zbirke ako su oni nepotpuni, netočni ili neažurni ili njihova obrada nije u skladu s odredbama ovog Zakona (čl. 20. navedenog Zakona). Obvezujemo se da, osim u svrhu zakonske istrage, nećemo drugim stranama dati podatke koje smo primili. Na temelju datiranog i potpisanog pisanog zahtjeva poslanog na adresu ALKEMIJA obrt, 3. Pile 10, 10 000 Zagreb, Hrvatska, možete iskoristiti sljedeća prava: Dobiti informaciju da li su Vaši osobni podaci procesuirani; Ažurirati poslane osobne podatke; Uskratiti odobrenje za daljnje držanje, obradu i procesuiranje Vaših podataka zbog pravnih ili drugih važnih razloga, koji se odnose na vašu osobnu situaciju. Javni podaci Javne podatke koje nam možete odati, a odnose se na Vaše želje, Vaše glavne interese ili hobije koriste se za stvaranje i predlaganje usluga prilagođenih Vašem ukusu. Moguće je da automatski dobijemo podatke koji nisu vezani uz određenu osobu, kao što su tip pretraživača koji koristite, platforma Vašeg računala ili ime domene koju koristite za pristup našoj stranici.  
 1. Prikupljanje i obrada osobnih podataka putem www.alkemija.com
ALKEMIJA www.alkemija.com prikuplja, pohranjuje i obrađuje Vaše osobne podatke isključivo ako je to dozvoljeno na temelju zakonskih propisa ili ako ste Vi dali svoj pristanak. Podatke dobivamo na dva načina
 1. Podaci koje nam Vi dajete:
Možete koristiti našu web stranicu a da nam ne date direktno Vaše osobne podatke. Za neke usluge, kao primjerice “Obrazac za kontakt”, tražit ćemo od Vas osobne podatke kao npr. ime i prezime, i e-mail adresu kako bi tražena usluga bila brzo i zadovoljavajuće riješena ili kako bi se uopće mogla ponuditi određena usluga. Detaljne informacije o svim uslugama koje Vam ALKEMIJA www.alkemija.com nudi na ovoj stranici naći ćete pod III. dijelom ove Izjave o zaštiti podataka.
 1. Podaci koje dobivamo kad Vi koristite naše usluge:
Neki podaci nastaju automatski zbog tehničkih razloga već onda kad posjetite našu internet stranicu. Ovdje se ubrajaju i podaci web poslužitelja. Pri svakom Vašem pristupanju nekoj stranici iz naše ponude i kod svakog pozivanja neke datoteke pohranjuju se podaci pristupa o tom procesu u jednoj protokol datoteci na našem serveru stranicu s koje je tražena nova stranica ili datoteka naziv tražene datoteke ili stranice datum i vrijeme traženja, uspješnost traženja te opterećenost servera u vrijeme upita prenesenu količinu podataka IP adresu koju Vam je dodijelio Vaš pružatelj usluga Pohranjeni podaci analiziraju se isključivo anonimno u statističke svrhe. Izjava o zaštiti podataka Suglasni ste i prihvaćate da su Vaši podaci i informacije koje ste dali namijenjeni bazi podataka ALKEMIJA www.alkemija.com. Podaci i dane informacije biti će pohranjeni u bazi podataka ALKEMIJA www.alkemija.com te će se smatrati povjerljivima. Radnici gore navedenih subjekata i druge osobe koje zbog naravi poslova koje obavljaju s gore navedenim subjektima ili za gore navedene subjekte imaju pristup povjerljivim podacima, obvezuju se da neće priopćiti takve podatke trećim osobama, iskoristiti ih protiv Vaših interesa, niti omogućiti trećim osobama da ih iskoriste. Suglasni ste i prihvaćate da će se gore navedeni podaci i informacije koje ste dali koristiti isključivo od strane ALKEMIJA www.alkemija.com , u svrhu obrade tržišta, odgovora na Vaše upite, ugovaranja eventualnog sastanka s Vama, izrade statističkih i analitičkih prikaza, za potrebe komercijalnih akcija, dostave ponuda i obavijesti, te da se neće koristiti u druge svrhe bez Vašeg prethodnog pisanog odobrenja. Suglasni ste i prihvaćate da ALKEMIJA www.alkemija.com može publicirati i u promidžbene svrhe koristiti rezultate dobivene obradom tržišta, statističkim, analitičkim ili sličnim prikazima, a koji su iskazani temeljem podataka i informacija dobivenih od Vas. Publicirani i u promidžbene svrhe korišteni rezultati bit će prikazivani skupno/grupno, bez isticanja podataka i informacija o Vama. Linkovi ALKEMIJA www.alkemija.com čini sve što je u kako bi osigurao da Vas sva preusmjeravanja s naših web stranica upute na Internet stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne potiče negativnosti. Međutim, kako Vas naš link može uputiti na bilo koju adresu na Internetu, a budući se web stranice i adrese na mreži brzo mijenjaju, ALKEMIJA www.alkemija.com nema nadzor nad stranicama koje se uz nju pojavljuju i ni u kojem slučaju nije odgovoran za njihov sadržaj i/ili ažuriranje, niti za sadržaj koji se odnosi na te stranice. Svi dijelovi postojećih stranica, uključujući i njene linkove, namijenjeni su samo Vama ali ALKEMIJA www.alkemija.com ne može uvijek jamčiti za sadržaj svake adrese na koju vas usmjeri. S tim u svezi ALKEMIJA www.alkemija.com ne odgovara za zakonitost i točnost sadržaja i/ili informacija na web stranicama trećih osoba, pa čak niti u slučaju što je putem elektroničkog upućivanja otvorio pristup trećim podacima: ako nema saznanja niti je mogao znati o nedopuštenom djelovanju trećih osoba ili sadržaju podataka u tim informacijama, ako je odmah čim je saznao da se radi o nedopuštenom djelovanju ili podatku poduzeo sve razumne radnje radi uklanjanja ili onemogućavanja pristupa takvim podacima. Newsletter Vaše osobne podatke prikupljene putem prijave na newsletter, a posebno informacije o područjima interesa, koristimo kako bismo Vas pravodobno obavijestili o novostima, uslugama i proizvodima. Dajući nam svoje ime, omogućujete nam osobno obraćanje i jednostavno upravljanje Vašim podacima. ALKEMIJA www.alkemija.com . Podaci se ne prosljeđuju trećim osobama. Opoziv date suglasnosti (korištenje e-mail adrese i osobnih podataka) je moguć u svakom trenutku. Molimo da se u tom slučaju obratite našoj službi za korisnike na e-mail adresu info@alkemija.com Upute za odjavu možete pronaći na kraju svakog newslettera. Facebook stranica ALKEMIJA www.alkemija.com ALKEMIJA www.alkemija.com Vam i putem Facebook-a pruža opsežnu osobnu podršku. Podaci se isključivo koriste za pružanje odgovora na Vaše pitanje, a ne u reklamne svrhe. ALKEMIJA www.alkemija.com i ne prosljeđuju se Facebooku. Kako biste stupili u kontakt s ALKEMIJA www.alkemija.com putem Facebooka, morate se prijaviti na Facebook. Pritom Facebook vjerojatno prikuplja, pohranjuje i obrađuje osobne podatke. ALKEMIJA www.alkemija.com nema nikakav utjecaj na ovakav način postupanja i obrade podataka. ALKEMIJA www.alkemija.com ne prima nikakve osobne podatke od Facebooka. Više informacija o obradi podataka putem Facebooka možete naći na: https://www.facebook.com/about/privacy/ Ograničenje odgovornosti Materijal na ovim web stranicama je na raspolaganju bez jamstava bilo koje vrste, bilo izričitih, bilo impliciranih. Korisnik ima pristup ovim web stranicama samo na svoju vlastitu odgovornost. ALKEMIJA www.alkemija.com ne jamči da će ove web stranice uvijek biti dostupne i raspoložive te da neće sadržavati greške ili viruse ili da će na njoj objavljeni podaci biti točni i pouzdani. Ni pod kojim uvjetima ALKEMIJA www.alkemija.com ili članovi naše prodajne mreže nisu odgovorni za izravne ili neizravne nedostatke, oštećenja ili gubitak, osobito za materijalne nedostatke, gubitak podataka ili programa, koji su rezultat konzultacija ili korištenja ovih stranica ili stranica koje su uz nju vezane. Sadržaj ALKEMIJA www.alkemija.com web stranica nije ugovorno vezan. Informacije na web stranici odgovaraju definiciji u trenutku izdavanja ili ažuriranja stranica. Iste su prezentirane samo kao indikacija i ne mogu se smatrati ugovornom ponudom usluga pruženih od strane ALKEMIJA www.alkemija.com . Moguće su pogreške ili propusti. Do zakonom predviđenih ograničenja, ALKEMIJA www.alkemija.com neće odgovarati za bilo kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat uporabe ili nemogućnosti uporabe koje od informacija dostupnih na ovim web stranicama, ili nečeg što je na njima objavljeno ili dodano od strane drugih korisnika. Primjenjivo pravo Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravo kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta uporabe ovih web stranica. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat uporabe predmetnih web stranica ili u svezi s njima. ALKEMIJA www.alkemija.com ne jamči da su materijali sadržani na predmetnim web stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istima s teritorija države gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatrat će se da je pristup web stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu. Ažuriranje općih uvjeta ALKEMIJA www.alkemija.com zadržava pravo ažuriranja ili izmjene uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. Najnovija verzija općih uvjeta korištenja može se pregledati klikom na link “Pravne informacije” koja se nalazi na dnu web stranice.  
 1. Važni pojmovi
Osobni podaci Osobni podaci su podaci koji omogućuju određivanje o kome se radi. Pritom nije bitno, može li se odrediti osoba na temelju jedne jedine informacije, jer će to rijetko biti slučaj. Što se više informacija i podataka spoji, lakše je odrediti osobu o kojoj se radi. U osobne podatke ubrajaju se ime i prezime, adresa, dob, e-mail adresa i telefonski broj određene osobe. IP adresa Internet Protocol (IP)-adresa jednoznačan je broj dodijeljen Vašem računalu. Ona je nužna kako biste se uopće kretali internetom, na nju se šalju svi podatkovni paketi koji su Vam potrebni za kretanje Internetom. Većini privatnih priključaka dodjeljuje se nova IP adresa svaki put kad se odspoji s internet providera. To se događa minimalno jednom dnevno. IP adrese osim toga ostavljaju povratnu informaciju o tome iz koje zemlje se neko osobno računalo spojilo na određenu internet adresu. Mrežni kolačići “Cookies” Kad netko posjeti stranicu, mrežni kolačić ‘ “cookie” se pojavljuje na korisnikovom računalu (ako kupac prihvaća mrežni kolačić ‘ “cookie”) ili je očitan ako je korisnik već prije posjetio tu stranicu. Jedna od funkcija mrežnog kolačića ‘ “cookie” je pomoć u prikupljanju statističkih podataka o posjećenosti gore opisanih stranica. Podaci se skupljaju u zajednički formular koji nikada nije vezan s Vašim osobnim podacima. Ta nam tehnologija govori koliko je korisnika posjetilo glavne dijelove (kao što su linkovi ili grafovi) na našim web stranicama. Ne koristimo ovu tehnologiju da bismo imali pristup Vašim osobnim podacima koji se mogu otkriti. To je alat koji koristimo za prikupljanje zajedničkih statističkih podataka o korištenju ALKEMIJA www.alkemija.com web stranice. Google Analytics Za poboljšanje naše internet ponude koristimo Google Analytics , uslugu analize weba Google Inc („Google“). Google Analytics koristi takozvane „kolačiće“, tekstualne datoteke koje se pohranjuju na Vašem računalu i koje omogućavaju analizu upotrebe internetske stranice koju koristite. Informacije o Vašem korištenju ove internetske stranice dobivene kolačićima šalju se na Google server u SAD te se ondje pohranjuju. Zbog aktivacije IP anonimizacije na ovoj internetskoj stranici, Google će Vašu IP adresu skratiti unutar država članica Europske unije ili unutar drugih država koje su sklopile dogovor o europskom gospodarskom prostoru. Samo će se u iznimnim slučajevima potpuna IP adresa prenijeti na Gogleov server u SAD-u gdje će biti skraćena. Po nalogu vlasnika internet stranice Google će te informacije koristiti kako bi analizirao Vaše korištenje internet stranice, kako bi sastavio izvješća o aktivnostima na internet stranici te kako bi pribavio vlasniku internet stranice daljnje usluge povezane s korištenjem određene internet stranice i interneta. IP adresa koju prosljeđuje Vaš preglednik u okviru Google Analytics ne spaja se s drugim Google podacima. Pohranjivanje kolačića možete spriječiti odgovarajućim postavkama softvera Vašeg preglednika; međutim, u tom slučaju možda nećete moći u punom opsegu koristiti sve funkcije ove internet stranice. Daljnje informacije o zaštiti podataka kod Google Analytics pronaći ćete ovdje: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=hr   III. Informacije i kontakt Zadržat ćete kontrolu nad svim osobnim podacima koje nam online putem stavljate na raspolaganje. Na Vaš zahtjev rado ćemo Vas pismeno i bez naknade obavijestiti o tome, da li i koji osobni podaci su pohranjeni. Možete tražiti i brisanje Vaših podataka koji su pohranjeni kod nas ukoliko oni nisu potrebni za obavljanje ugovornih odnosa između Vas i nas ili ukoliko ih nismo dužni čuvati zbog zakonskih razloga. Vaš upit, te ostala pitanja o Izjavi zaštite podataka pošaljite na e-mail adresu info@alkemija.com ili nam se obratite pismeno na ALKEMIJA obrt, 3. Pile 10, 10 000 Zagreb, Hrvatska        

Ethereum (ETH) trenutna cijena USD


CROMOTO – prodaja rezervnih dijelova i servis MOTOCIKALA, SKUTERA I ATV-A

Poštovani, omogućili smo svojim klijentima da samostalno naručuju rezervne dijelove i opremu preko našeg portala. Jamčimo dobre cijene i pomoć te jeftiniji servis.  

Stigla roba

Stigla roba. Navalite! Ulja, filteri, disk pločice, lanci i lančanici… sve na lageru… najpovoljnije cijene… zovite… provjerite…
Cro moto j.d.o.o.
Stipanovićeva 29
10 000 Zagreb
OIB:87751659439
 

Prodaja rezervnih dijelova i servis MOTOCIKALA, SKUTERA I ATV-A

Adresa Stipanovičeva 29 10 000 Zagreb Karta >>> Vrijeme Ponedjeljak—Petak: 9:00–17:00 Telefoni tel./fax +385 1 3772878 mobil +385 95 3588084    

Jesenski Hit izbor 2017 katalog

...a sad posjetite FACEBOOK stranicu "HRkatalozi" ...a sad posjetite FACEBOOK stranicu "HRkatalozi" ...a sad posjetite FACEBOOK stranicu "HRkatalozi" ...a sad posjetite FACEBOOK stranicu "HRkatalozi"   ...a sad posjetite FACEBOOK stranicu "HRkatalozi"                

VTQ nova generacija multimedijalnih uređaja za informiranje, oglašavanje i pretraživanje sadržaja

VTQ Panel je nova generacija multimedijalnih uređaja za informiranje, oglašavanje i pretraživanje sadržaja dodirom na (40“-102cm) ekran. Prednja strana panela se „brendira“ prema proizvodu koji se oglašava. Softver omogućava unos, dopunu i svakodnevnu promjenu ponude putem Internet veze.

Osnovni cilj VTQ Panela je podizanje kvaliteta usluge koristeći multimedijalnu Touch Screen tehnologiju, povećanje prometa korisnika jednostavnim pretraživanjem na dodir, dnevnom ponudom, akcijama, ostvarenje novih prihoda multimedijalnim oglašavanjem te povećanjem zadovoljstva korisnika, gostiju i turista na njihovim jezicima.  
     
VTQ M - Mobitel Dizajn VTQ P – Čaša pive Dizajn VTQ W – u izlogu
 

Kontakt informacije za kupce i buduće distributere: Alkemija design Zagreb 098.516852VTQ Softver:

Softver omogućava unos, dopunu i svakodnevnu promjenu sadržaja panela putem Internet veze: - Početnu stranicu za restorane, hotele, ljekarne, banke, prodajne centre,. - Odabir jezika i unos prijevoda, - Odabir valute cijena, - Unos i ažuriranje kategorija, - Unos i ažuriranje slika proizvoda / usluga u PNG formatu bez pozadine, - Unos i ažuriranje naziva proizvoda / usluga, - Unos i ažuriranje cijena proizvoda/usluga, - Unos i ažuriranje kratkog opisa proizvoda / usluga, - Unos i ažuriranje video spotova u MP4 formatu za prikaz na donjem dijelu ekrana, - Definiranje vremena Screen Savera, vremena za koje se aktivira oglašavanje ako nema dodira, …. Korisnik dobije pristupne podatke za korištenje softvera na serveru www.vtqpanel.com ili koristi uslugu kojom BiATM-ov djelatnik unosi i ažurira sadržaj VTQ Panela. U slučaju da korisnik nema nazive, normative, slike proizvoda i prevode u digitalnom obliku, može koristiti ponuđenu bazu sa prijevodima na engleski, njemački, talijanski, poljski i ruski jezik.

VTQ Panel i Softverski moduli:

MOD 1 - Pretraživanje dodirom na ekran: Na gornjem dijelu ekrana korisnik dodirom odabire jedan od jezika, kategoriju i pregledava proizvode sa nazivom, kratkim opisom - normativom, cijenom i slikom proizvoda. Donji dio ekrana prikazuje video sa radnim vremenom:  
    MOD 2 - Reklame na cijelom ekranu: Ako panel nije aktivan (NPR: nema dodira 60 sekundi) panel pokreće reklame na cijelom ekranu u trajanju od 10 sekundi za svaku reklamu. Dodirom na ekran aktivira se MOD 1.          MOD 3 - Dnevna ponuda: Pokreće se poslije reklama i prikazuje dnevnu ponudu na gornjem dijelu ekrana a istovremeno na donjem dijelu ekrana se prikazuju video spot. Kad završi prikaz dnevne ponude nastavlja se prikaz reklama. Dodirom na ekran aktivira se MOD 1.       

MOD 4 - Skeniranje QR Code na VTQ Panelu i korištenje na Smart-Mobilnom uređaju Korisniku se nudi opcija da skeniranjem QR Code se spoji na web stranice panela i da koristi svoj Smart-Mobilni uređaj za interaktivno pretraživanje sadržaja ili komunikaciju sa djelatnicima poslovnog subjekta.
      
Kontakt informacije za kupce i buduće distributere: Alkemija design Zagreb 098.516852

Primjena VTQ Panela :

       
Turističke zajednice, uredi i agencije Hoteli, restorani, picerije Ljekarne Financijske institucije i tvrtke

Prednost multimedijalnog sadržaja na VTQ Panelima:

Brži i direktan pristup prolaznika / korisnika / turista informacijama, Pretraživanje prolaznika / korisnika / turista na njegovom jeziku, Povećava učinkovitost  reklamnog sadržaja, Jednostavno korištenje dodirom, odabirom jezika, kategorije proizvoda i usluge, Prikaz trenutne, dnevne ili sezonske ponude, Prikaz akcija, popusta i slično, Preuzimanje sadržaja VTQ Panela skeniranjem QR Code i pretraživanje Smart-Mobilnim uređajem.

VTQ Paneli u funkciji:

Restoran Galeb - Neum Valamar Craft - Rabac Valamar Pentula - Poreč

 

VTQ –Point Of Sale opcija:

 
Napomena: Prednje i zadnje nogice se mogu skinuti pa se VTQ Panel može montirati vertikalno ili na zid.
Kontakt informacije za kupce i buduće distributere: Alkemija design Zagreb 098.516852

VTQ –Point Of Sale softver

Napomena: VTQ Panel POS softver ima dodatne funkcije naručivanja i plaćanja proizvoda karticama na ugrađenom EFT POS uređaju. Korisnik kod preuzimanja proizvoda fiskalni račun dobije na prodajnom mjestu.

Kontakt informacije za kupce i buduće distributere: Alkemija design Zagreb 098.516852Traži se dvorana za vježbanje

Traži se dvorana za vježbanje u Zagrebu. zona tramvaja. Cijenjene ponude sms 098516852

BITCOIN trenutna cijena USD

Bitcoin (BTC) trenutna cijena USD

Postira – otok Brač – turistički smještaj preko Kartolina Travel

Kartolina Travel
+385 99 814 5347 +385 98 996 0708
+385 21 542 041   http://www.kartolinatravel.com/

Private suites Postira – Tina

House is located in Postira on the northern part of the Island Brac. It is located in the center of the town close to everything you need. Nearest pebbled beach is about 30 m distance. It is a great place for families with children because it is located in quite street with no traffic. These charming apartments can both accommodate 4 people. Details

Private suites Postira – Diana

House is located in Postira on the northern part of the Island Brac. It is located in the center of the town close to everything you need. Nearest pebbled beach is about 30 m distance. It is a great place for families with children because it is located in quite street with no traffic. These charming apartments can both accommodate 4 people. Details

Vacation House Bepa – one with the nature

Sweet and charming vacation house Bepa is situated in small village Postira on island Brač. House is located in peaceful and quiet part surrounded by trees and garden. Details

Private suites Postira – Željka

House is located in Postira on the northern part of the Island Brac. It is located in the center of the town close to everything you need. Nearest pebbled beach is about 30 m distance. It is a great place for families with children because it is located in quite street with no traffic. These charming apartments can both accommodate 4 people. Details

Umbra design – promotivni predmeti

 
Umbra design d.o.o.Promotivni proizvodi su raznorazni proizvodi koje možemo pronaći u svakodnevnom životu. Apliciranjem logotipa na njih oni postaju ogledalom poslovanja tvrtke koja ih poklanja svojim klijentima. Samim apliciranjem svoga logotipa na neki proizvod dajemo proizvodu vizualni izričaj tvrtke i logotipa. Promotivni proizvod koji klijent poklanja svom korisniku, zaposlenicima ili klijentima trebao bi biti poveznica sa misijom i vizijom tvrtke čiji logotip promotivni proizvod nosi. Sam proizvod trebao bi predstavljati bit same tvrtke koju prezentira. Misao vodilja naše odluke da se bavimo ovim poslom je da za svoje klijente pronalazimo proizvode koji će ih reprezentativno predstavljati, da budu kvalitetni, uvijek u maksimalnom omjeru kvalitete proizvoda u odnosu na budžete kojima klijenti raspolažu u datom trenutku. Smatramo da je loša kvaliteta promotivnog proizvoda na koji je apliciran logo određene tvrtke pozicioniranje te tvrtke na tržištu kao loše i nekvalitetne.
Kvaliteta proizvoda je naš moto. Uvijek kvaliteta ispred kvantitete!
S druge strane, izuzetno cijenimo jednostavan dizajn proizvoda na kojem je naglašena upotrebljivost istog. Trudimo se prilikom dizajniranja proizvoda za svoje klijente uvijek tražiti dublji smisao tom proizvodu kroz dizajn i kroz upotrebljivost istog. Na primjer, ukoliko je klijent usredotočen na sponzoriranje sportskih događaja, naši prijedlozi će se bazirati na proizvodnji ne samo sportskih majica i jakni, nego većinom i na dodatnim “accessories“-ima koje si neka osoba rijetko kupi sama (sportska boca za piće, sportski remen za trčanje, znojnice, kapa za trčanje…). Usko surađujemo s tvornicama diljem svijeta, u kojima nema dječjeg rada. Redovito odrađujemo inspekcije u naše tvornice kao i kontrole proizvodnje. Izuzetno nam je važno da uvozimo proizvode koji su sigurni za našu zajednicu, te da prilikom isporuke robe izmamimo osmijeh klijentu na lice, tako da nas klijent ima potrebu nazvati i zahvaliti nam se na vrhunski odrađenom poslu. To je naša hrana. To nam je misao vodilja u poslu. Sve ostalo doći će samo po sebi.
 
 • Prijenosni punjač za mobitel Powerbank

  Prijenosni punjač za mobitel Powerbank

 • Ručni sat Christian Lacroix Textus

  Ručni sat Christian Lacroix Textus

 • Poklon set Cerruti 1881 Hamilton

  Poklon set Cerruti 1881 Hamilton

 • Poklon set Nina Ricci Echappee

  Poklon set Nina Ricci Echappee

 • Ženska torbica Cacharel Beaubourg

  Ženska torbica Cacharel Beaubourg

 • Sportska bočica

  Sportska bočica

 • Smartphone tripod

  Smartphone tripod

 • Privjesak za ključeve

  Privjesak za ključeve

 • Sportska torbica oko struka

  Sportska torbica oko struka

 • Džepni notes s elastičnim remenom

  Džepni notes s elastičnim remenom

 • Džepni notes u boji s elastičnim remenom

  Džepni notes u boji s elastičnim remenom

 • Smartphone etui za kartice

  Smartphone etui za kartice

  http://www.umbrella.hr/

ZG LIMONT Zagreb

POSJETITE NAS I UVJERITE SE U NAŠU DUGOGODIŠNJU TRADICIJU I VRHUNSKU KVALITETU

Višegodišnje iskustvo u građevinarskoj limariji
Cijevi od nehrđajućeg (inox) čelika / Cijevne komponente od nehrđajućeg ( inox ) čelika, prema nacrtima / Cijevni lukovi od nehrđajućeg (inox) čelika http://www.zg-limont.hr/

Ponedjeljak, AUTOBUSNE karte po 1 kunu (samo 28.11.2016.)

Cybermonday_728x90px_hr

SAMO DANAS

Samo za najbrže! Karte za 1 kn!

Preuzmi FlixBus aplikaciju i budi uz nju u ponedjeljak, 28.11. od 12:00 do 12:05 jer te u ludoj FlixBus Cyber Monday ponudi očekuje 10.000 karata po nevjerojatnoj cijeni od 1 kn! Putovanje iz Hrvatske prema inozemstvu nije nikad bilo povoljnije, zato ne čekaj više, preuzmi aplikaciju odmah i uživaj u najboljem putovanju!

Požuri, ponuda traje samo 5 minuta!

Cyber Monday SAMO DANAS
Detalji ponude:
 • Kad: Ponedjeljak, 28.11. 12:00 – 12:05
 • Gdje: samo na FlixBus aplikaciji
 • Cijena: 1 kn
 • Vrijedi samo za direktne vožnje i putovanja u periodu: od 16. 01. 2017. do 05. 04. 2017.
 • Karte: iz Hrvatske prema inozemstvu u jednom smjeru
Ne zaboravi preuzeti aplikaciju prije službenog početka ponude i obavijestiti prijatelje o ludoj Cyber Monday ponudi! Čekamo te na FlixBus aplikaciji, požuri!
KLIKNU I KRENI U Cyber Monday SAMO DANAS           _ Cyber Monday

Villa Natura

Funkcionalno opremljena vila za 12 osoba sa luksuznim bazenom, jacuzzijem i saunom. Sukošan (Zadar), dva minuta pješice od mora, potpuna privatnost. Vila se može koristiti za radionice, team building programe, slavja i slično. Naša ekipa stoji vam na raspolaganju prilikom njihove realizacije, a možemo i osmisliti i organizirati cijeli događaj, u skladu sa vašim potrebama. Jamčimo najbolju ponudu koju možete pronaći.    

VJEČNI CVIJET – pogrebne usluge

Iz ponude izdvajamo: • Kompletnu organizaciju pogreba • Prodaja kompletne pogrebne opreme • Prijevoz pokojnika na cijelom području RH i inozemstva • Prijevoz ožalošćene rodbine • Oblačenje pokojnika • Izrada osmrtnice • Ishodovanje potrebne dokumentacije za ukop i prijevoz • Ugovaranje termina ukopa • Osiguravamo prisutnost svećenika (po želji) • Fotografiranje • Muzika (klape, truba mirozov) • Cvjetni aranžmani i vijenci • Pranje nadgrobnih ploča polaganje cvijeća te paljenje svijeća VJEČNI CVIJET d.o.o. Kod škole 12, 22303, Puljane, Hrvatska Mob: 099 309 3909 E-mail: vjecnicvijet@gmail.com   http://www.vjecni-cvijet.hr/    

Pogrebne usluge

Prijevoz pokojnika Preuzimanje i prijevoz urne Dostava cvijeća i opreme do groblja Kompletna organizacija ukopa Uređenje pokojnika (oblačenje, brijanje) Izrada osmrtnica Oglašavanje u dnevnom tisku Glazba (klape, truba) Fotografiranje Održavanje nadgrobnih ploča, postavljanje cvijeća, paljenje svijeća

ZB-RENT trgovina

Capture

Ovlašteni smo za prodaju i najam:

- poljoprivrednih strojeva

- građevinskih strojeva

- radnih strojeva

- opreme i priključaka za navedene strojeve,

- riperi-podrivaci, korpe, brze spojke, planirke, hidraulične planirke, prikolice itd.

 • Nudimo usluge stjecanja dobara iz Poljske
 • Izvoz iz Hrvatske

ZB-RENT TRGOVINA

091 931 89 30  

zb-rent-trgovina d.o.o.

Velikopoljska 33

Veliko Polje

10 010 Zagreb-Sloboština

RADNO VRIJEME:

Pon-Pet: 09:00-17:00 h

Sub: 09:00-13:00 h

http://www.njuskalo.hr/trgovina/zb-rent-trgovina        

Hair studio Anamarija / Rogoznica

Frizerski salon Anamarija u Rogoznici Hair studio Anamarija / Rogoznica anamarija Capture   POSJETITE facebook.com/Frizerski-salon-Anamarija-Rogoznica-396902187064262  
RADNO VRIJEME: Ponedjeljak-Petak 08-20 Subota 08-14 Zečevarska 1 22203 Rogoznica br: 097-623-3773
 
    28.8.2016

Bilećki kamen – proizvodnja i prodaja

 • Proizvodnja - Prodaja - Dostava za sve zemlje u regionu Oduvijek je poznato da je kamen najzdraviji gradjevinski materijal, danas kamen i kamene kuće postaju uzor i inspiracija modernoj arhitekturi te je sve više onih koji žele ujediniti ljepotu, sklad i suradnju s prirodom upravo kroz gradnju s kamenom. Zbog izrazite tvrdoće kamena može se ugradjivati od primorskih mjesta do najviših i najhladnijih planinskih karajeva (mjesta). Nudimo Vam sljedeće vrste kamena:
 • Bunja - Dovratnici - Bez bunje - Krovni - Lomljeni
 • Polirani - Špicani - Štokovani - Stepenice
Za više informacija posetite sajt www.bileckikamen.com ili pozovite na telefone +38765662402, +38759371564. Takođe se možete informisati i putem emaila bileckikamen@gmail.com  

Bilećki kamen

Naselje Dubrave bb, 89230 Bileća – BiH Telefoni: +38765662402 +38759371564

www.bileckikamen.com

 

FIST 2 : više od knjigovodstva. * Vođenje računovodstva i financijskog poslovanja za Vaše potrebe * Stručna podrška u planiranju poslovanja i pomoć u izradi poslovnih planova * Konzultacije i pomoć kod donošenja poslovnih odluka * Izrada dokumentacije i pomoć u poslovanju sa financijskim institucijama

FIST2 Funkcija prihvata i obrade svih poslovnih podataka, njihova prezentacija i izrada potrebitih izvješća prema državnoj upravi i poslovnim partnerima primarna je funkcija i zadaća poslovnog servisa FIST 2 i svakako posao koji će svaki poduzetnik pokušati izdvojiti iz svog poslovnog sustava i povjeriti računovodstvenom poslovnom servisu kao što je FIST 2. Vođenje računovodstva i financijskog poslovanja za Vaše potrebe Funkcija prihvata i obrade svih poslovnih podataka, njihova prezentacija i izrada potrebitih izvješća prema državnoj upravi i poslovnim partnerima primarna je funkcija i zadaća poslovnog servisa FIST 2 i svakako posao koji će svaki poduzetnik pokušati izdvojiti iz svog poslovnog sustava i povjeriti računovodstvenom poslovnom servisu kao što je FIST 2.       Stručna podrška u planiranju poslovanja i pomoć u izradi poslovnih planova Osim ideje, tehnologije, znanja za obavljanjem posla, organizacije tržišta i slično, za uspješno poslovanje potrebno je i kvalitetno planiranje i organizacije poslovnog subjekta koje nudi poslovi servis FIST 2, kako bi poduzetnik svoju osnovnu djelatnost obavljao uz maksimalne efekte i minimalne troškove. I naravno, kako bi, uz dobro planiranje, pravovremeno uočio odstupanja od zacrtanog plana i spriječio moguću štetu. Konzultacije i pomoć kod donošenja poslovnih odluka Svakom voditelju poslovnog procesa glavni posao je donošenje poslovnih odluka. Odluke se donose na dnevnoj bazi. Najveća pomoć mu je svakako pravovremena, ažurna i kvalitetno prezentirana informacija koju pruža poslovni servis FIST 2 koja je dostupna tamo gdje se nalazi. Dakle, osim što informacija mora biti kvalitetna, mora biti dostupna sa mjesta gdje se voditelj nalazi u trenutku donošenja odluke. Analiza financijskog poslovanja i izrada prijedloga poboljšanja / sanacije Voditelj poslovnog procesa ne mora i u većini slučajeva i nije financijski i/ili ekonomski stručnjak. Isto tako, poslovni subjekt si rijetko može priuštiti takvog stručnjaka u vlastitim redovima. Ako želi uspjeh svog posla, voditelj će tražiti način da ovaj posao povjeri vanjskom servisu. Ukoliko taj servis nije povezan sa knjigovodstvenim servisom, javlja se problem pripreme i razmjene podataka između knjigovodstva i financijskih stručnjaka. Mi kao poslovni servis FIST 2 smo Vam osigurali financijske stručnjake koji su direktno povezani sa Vašim knjigovodstvenim sustavom kod nas, Vi samo naručujete analizu i koristite ponuđene rezultate za potrebe Vašeg poslovanja u cjelini. Izrada dokumentacije i pomoć u poslovanju sa financijskim institucijama fist2_reklama_banner_hor      

Ne ustručavajte se KONTAKTIRAJTE NAS!

Adresa: Tatjane Marinić 12, 10430 Samobor, Croatia Emailinfo@fist2.hr Telefon: +385 (1) 3369 801 Fax: +385 (1) 3369 818 Mobitel: +385 (98) 484 030

SVE NAJBOLJE Akcija Katalog 2015 – sva prodajna mjesta na jednom mjestu

SVI PARTNERI S ADRESAMA iz KATALOGA Akcija SVE NAJBOLJE Akcija Katalog 2015


PDF kataloga SVE NAJBOLJE 2015 kataloga SVE NAJBOLJE 2015 kataloga SVE NAJBOLJE 2015

BEDEKOVČINA: MVV Serv.prod.centar, Stj.Radića 29; BIOGRAD NA MORU: TEHNO VISION, T.Ujevića 7; BJELOVAR: Hard Jura, J.Jelačića 10a; BJELOVAR: KODA, Vladimira Nazora 14; Tehno Shop, Ferde Rusana 7; Vidik, I.Vitez Trnskog 7; BRDOVEC: Elting P., Rujave 4; BUJE: BINAR, Istarska 22; BUZET: Epis, Trg fontana 5; Matrix računala, Sv. Martin 86 5; ČABAR Creator, Narodnog osl. 3; ČAKOVEC: 36 info, Strossmayerova 2; A/D ELECTRONIC, L. Ružičke 47; Bukal Elektronika, Nikole Pavića 4; Međimurka Elektro-M, Trg Republike 6; RONIS, J.Kozarca 1a ; DARUVAR: HALLO SHOP, Trg kr.P.Krešimira IV 10; VACOM, P.Svačića 20; DELNICE: MikroGoran, Lujzinska c.29 ; DONJA STUBICA: TRGOSTIL, Toplička 16; DONJI MIHOLJAC: Info-Tech, Naselje Tržnica 2a ; DUBROVNIK: ARCUS INGENIUM, Iva Dulčića 35; BAMBOLA MD, Iva Vojnovića 106; Jens Kapor, Ive Vojnovića 75; Libertina, Ive Vojnovića 14a; DUGO SELO: GRC Grupa, Zagrebačka 145b ; ĐAKOVO: FENIX, S. Radića 6; TECHNO , Bana Jelačića 59; THM-INFORMATIKA, Franje Račkog 144; ĐURMANEC: PC-AUTOMATI, Putkovec 11 ; GAREŠNICA: CROGRAD, S.Kolara 3; GORNJA STUBICA: MARIO-COMMERCE, Lovačka 3 ; GORNJI STUPNIK: PSV Studio, Donjostupnička ul.66; HRVATSKA KOSTAJNICA: BS COMP S, N.Marakovića 53 ; HVAR: ANTOANA, Antifažizma 3 ; IMOTSKI: MICRO ELECTRONICA, K.Zvonimira 26; IVANEC: HABEK, Frankopanska 49; VALIDA, V.Nazora 96a; IVANIĆ GRAD: Elektro Centar PETEK, Etanska c.8; Protronic, Trg V.Nazora 8 ; JASTREBARSKO: Florijan, Zdihovačka 15 ; KARLOVAC: ATEL, Banija16; COMEL, M.Vrhovca 11; LINGUA CENTAR, V.Mačeka 28; Sainal, M.Držića 1; SATEL, Trg J.Broza 4 ; KAŠTEL STARI: Parchy, Ivana Danila 7 ; KAŠTEL SUĆURAC: Filip informatika, Cesta Dr.F.Tuđmana 7a ; KAŠTELIR: KRIZMANIĆ, Labinci 87a ; KNIN: Komet, Tuđmanova 15; KONJŠČINA: INDEMA GRUPA, Kružna 4a ; KOPRIVNICA: ARKA, Bjelovarska c. 75 ; COMPUTER SERVIS, F.Galovića 6 ; GTK, Franje Gažija 3; SIGURNOST Informacijskih Sustava, GIbanična 3; Tehnomag, Podravska 1 ; KRIŽEVCI: KTC D.D., N.Tesle 18 ; KRK: ENIGMA, Šet.Sv.Bernardina bb; KUKULJANOVO: BITECHNIQUE-Rijeka, Kukuljanovo 313 ; KUTINA: Šmit Electronic, Metanska 1 ; LABIN: Sedmica, Katuri 17/1 (inkubator); Servis Valenta, A. Selana 34 ; LOPAR: Infotel Rab, posl.centar Mali Palit; MAČE: B.A.M.T., Maće bb; MAKARSKA: AdriaInfo, A.G. Matoša 1; GEEK PROCESS, A.Starčevića 32 ; MATULJI: Hobit, Trg. M. Tita 13; METKOVIĆ: Finel, Mostarska 10a; MELODY, I.Gundulića bb; Tehnomobil, I.Gundulića 3 ; NAŠICE: PIN trgovine, Franjevačka 2/e ; NOVA GRADIŠKA: AKRO RAČUNALA, A.Stepinca 31; Grid, I.B.Mažuranić 23 ; NOVI MAROF: Comet, Varaždinska 40c; Elfo –servis, Orehovec 29; NOVI VINODOLSKI: S TEH, Krasa 18 ; NOVSKA: DARK, Potočna 22 ; OGULIN: Elektrotrade, Cvijetna ul.3 ; OKUČANI: Elektroinstalacije ŠOKAC, Stjepana Radića 45 ; OMIŠ: PILOT SHOP, Milana Marušića 12 ; ORAHOVICA: BRIIT, K.Zvonimira 33 ; OSIJEK: Centar tehnike, Županijska 31 ; Ekran, Kalnička 4a ; ElectronIC Center, L. Jagera 14 ; PLAZMA, Vukovarska 106 ; PAG: LORENCO, Zagrebačka 12; PAKRAC: Info, Radničko naselje 6; PLOČE: AMADEUS II, V.Nazora 22; POREČ: Istraalf, Zagrebačka 17; LABELLE, Creska 34; POŽEGA: Alles, Industrijska 40; PRELOG: Conor-media, Glavna 22; PULA: Electronic Shop, Zagrebačka 10; Elektroimpex, Prilaz M.Cappeletta 5; PAJO, Put od Fortica 23b; Tehnoline, Rimske centurijacije 47; VIKON, Radićeva 23 ; RAB: MAGNETIC, Barbat 20 5; RIJEKA: DEL, Osječka 74b; NETCOM, Riva 6; PLODINE, Ružićeva 29; SUPPORT, S.Vajnera Čiče 10; VENTEX, Dražice 123c -Zamet ; SAMOBOR: Hardsoft, Lj.Gaja 62; J.M. Poljak, Ljudevita Šmidhen 11; SESVETE: Z-EL, Industrijska cesta 28 ; SESVETSKI KRALJEVEC: DigiTech, A.Šenoe 68 ; SINJ: Integra computers, Kneza Branimira 4a ; SISAK: ISHOP, S.S.Kranjčevića 13; Lav računala dizajn tisak, ODRA 87; PROXIMA Informatičko uslužni obrt, Rimska ulica 5; SLATINA: CALCO, A.Kovačića 6 ; SLAVONSKI BROD: Informatičke tehnologije AUDAX, Petra Krešimira IV br. 5; METALKA CENTAR, Matije Mesića 45 ; SLUNJ: VUKI, Trg dr. F.Tuđmana 15 ; SPLIT: A1 Centar, Šimićeva 27; EL COD, Dubrovačka 16; NOAH, Zupina 3a; PERIŠ- trgovina, servis, Stepinčeva 8 ; Robot Commerce, Ulica 4. Gardijske brigade 43; Tron, Kralja Zvonimira 57; STARO ČIČE: PAUN TRGOVINA, Velikogorička 27; SVETI IVAN ZELINA: GETIM, Zagrebačka 42; SVETI MARTIN NA MURI: INFOEL, Kapelščak 45a; ŠIBENIK: DISK, S. Radića 60; PC SHOP PROCESOR, Frana Supila 7 ; TINJAN: E-COMPUTING, Tinjan 57; MENDASOFT, Peljaki 82; TRILJ: PEŠO, Dubrovačka 1; TROGIR: ELGO, Pantan 1; PIXMA CENTAR, Andrije Hebranga 10; Planet Medija, Put Dragulina 15e; RAM , Put Kapelice 1a; TUČEPI: FORTIS RAČUNALA, Dračevice 26; UMAG: INFONET, vl. Domagoj Bulić, 1.svibnja 4 - robna kuća; NIXUS, Olge Ban 3; TEHNO-PRO., O. Zakinje 10; VARAŽDIN: ALPHA-M, Križanićeva 25; BEST SHOP, KURELČEVA 1; FRIGO&Co, Cehovska 4; MelComp, Ivana Severa 15; PMG PRODUKTI, Optujska 115; TOMING Varaždin, Križanićeva 19; Trgovina Zeppelin, Zagorska 13; ZIT, P. Miškine 37; VELA LUKA: ELEKTRO SERVIS - TRGOVINA BAGE, Obala 3 bb; VELIKA GORICA: MicroTeam, KURILOVEČKA 1; NETRA, Gajeva 23; VINKOVCI: EX PROFESSO, Duga ulica 24 pc Gracia; Ines, Kralja Zvonimira 30; VINKOPROM - za unutarnju i vanjsku trgovinu, H.V.Hrvatinića108; VIROVITICA: Erwin Computers, A. Mihanovića 30; Informatičko-edukacijski centar, Gajeva 2; VIŠNJAN: TECHNO SOLUTION, Zagrebačka 4; VRBOVEC: MATRIX, Trg Petra Zrinskog 10; Pisačić, Zagrebačka 94; VUKOVAR: M5 računala, Josipa Kozarca 3; ZABOK: PRIMJENJENA RAČUNALA, Matije Gupca 52; TRGOCENTAR, 103.Brigade 8; ZADAR: ARIJA NOVA, Put Biliga 2; COM SERVIS, Put vrela 60; Retis Informatika, Bana Josipa Jelačića 28C; SISTEM SERVIS, Put Murvice 21; ZAGREB: Aries, Sollarova 1; Delta Print, V. Ruzdjaka 17; Edinkom, Križna 7; E-SUSTAVI, Dinarski put 22; HG spot informatika, Avenija Dubrovnik 46; SUPERNET, Jablanovečka 8; Svijet Medija, Antuna Bauera 7; Tea elektronik, Kopernikova 124 ; Virtus Fortis, Frana Alfirevića 33; ZAPREŠIĆ: Servis Bukovina, Josipa Jelačića 46b; ŽUPANJA: Info-Bil, vl. Marija Hladek, Matije Gupca 34; Županjska bisernica, J. Strossmayera 17 ...


PDF kataloga SVE NAJBOLJE 2015 kataloga SVE NAJBOLJE 2015

Spinevital – LEĐNJAK čuvar vaše kralježnice

SpieneVital-LEĐNJAK_muska-majica SpieneVital-LEDNJAK_zenska-majica Majica s termomagnetskom terapijom
 • - imate li problema sa bolovima u leđima?
 • - imate li problema sa cirkulacijom?
 • - teže se oporavljate nakon rada i sportskih aktivnosti?
www.spinevital-hr.eu LEĐNJAK SPINEVITAL LEĐNJAK

LEĐNJAK – hrvatska inovacija

Majica i termomagnetska terapija - u jednom.Nastala je na tragu hrvatske inovacije leđnjaka, patentiranog pomagala za kralježnicu, novi proizvod je objedinio i učvrstio namjenu – sada je to odjevni predmet uz istodobnu termomagnetsku terapiju.
 • - ublažava i uklanja bol u leđima
 • - poboljšava cirkulaciju
 • - brži oporavak nakon rada i sportskih aktivnosti
 • - osjećaj ugode i zadovoljstva zbog funkcionalnije kralježnice
 • - prevencija da ne dođe do boli u kralježnici
  Dobitnik zlatne medalje na međunarodnom sajmu ARCA 2010 godine Plaketa Termomagnetska metoda 7000     PROIZVOĐAČ:
 • MANAKIN d.o.o.
 • Put ribnjaka 13.
 • 21310 Omiš
 • Ured u Zagrebu Dane Dujića 7.

Kontakt: 091/4975 962

LEĐNJAK čuvar vaše kralježnice NARUDŽBE: www.spinevital-hr.eu            

SVE NAJBOLJE katalog posebne ponude elektronike i računala

mala_IKONA_sveNajbolje   Katalog sve najbolje možete gledati i na Facebook stranici "SveNajbolje" OVDJE >>>       velika_slika_SveNajbolje3

SVI PARTNERI S ADRESAMA iz KATALOGA Akcija SVE NAJBOLJE Akcija Katalog 2015


PDF kataloga SVE NAJBOLJE 2015 kataloga SVE NAJBOLJE 2015 kataloga SVE NAJBOLJE 2015

BEDEKOVČINA: MVV Serv.prod.centar, Stj.Radića 29; BIOGRAD NA MORU: TEHNO VISION, T.Ujevića 7; BJELOVAR: Hard Jura, J.Jelačića 10a; BJELOVAR: KODA, Vladimira Nazora 14; Tehno Shop, Ferde Rusana 7; Vidik, I.Vitez Trnskog 7; BRDOVEC: Elting P., Rujave 4; BUJE: BINAR, Istarska 22; BUZET: Epis, Trg fontana 5; Matrix računala, Sv. Martin 86 5; ČABAR Creator, Narodnog osl. 3; ČAKOVEC: 36 info, Strossmayerova 2; A/D ELECTRONIC, L. Ružičke 47; Bukal Elektronika, Nikole Pavića 4; Međimurka Elektro-M, Trg Republike 6; RONIS, J.Kozarca 1a ; DARUVAR: HALLO SHOP, Trg kr.P.Krešimira IV 10; VACOM, P.Svačića 20; DELNICE: MikroGoran, Lujzinska c.29 ; DONJA STUBICA: TRGOSTIL, Toplička 16; DONJI MIHOLJAC: Info-Tech, Naselje Tržnica 2a ; DUBROVNIK: ARCUS INGENIUM, Iva Dulčića 35; BAMBOLA MD, Iva Vojnovića 106; Jens Kapor, Ive Vojnovića 75; Libertina, Ive Vojnovića 14a; DUGO SELO: GRC Grupa, Zagrebačka 145b ; ĐAKOVO: FENIX, S. Radića 6; TECHNO , Bana Jelačića 59; THM-INFORMATIKA, Franje Račkog 144; ĐURMANEC: PC-AUTOMATI, Putkovec 11 ; GAREŠNICA: CROGRAD, S.Kolara 3; GORNJA STUBICA: MARIO-COMMERCE, Lovačka 3 ; GORNJI STUPNIK: PSV Studio, Donjostupnička ul.66; HRVATSKA KOSTAJNICA: BS COMP S, N.Marakovića 53 ; HVAR: ANTOANA, Antifažizma 3 ; IMOTSKI: MICRO ELECTRONICA, K.Zvonimira 26; IVANEC: HABEK, Frankopanska 49; VALIDA, V.Nazora 96a; IVANIĆ GRAD: Elektro Centar PETEK, Etanska c.8; Protronic, Trg V.Nazora 8 ; JASTREBARSKO: Florijan, Zdihovačka 15 ; KARLOVAC: ATEL, Banija16; COMEL, M.Vrhovca 11; LINGUA CENTAR, V.Mačeka 28; Sainal, M.Držića 1; SATEL, Trg J.Broza 4 ; KAŠTEL STARI: Parchy, Ivana Danila 7 ; KAŠTEL SUĆURAC: Filip informatika, Cesta Dr.F.Tuđmana 7a ; KAŠTELIR: KRIZMANIĆ, Labinci 87a ; KNIN: Komet, Tuđmanova 15; KONJŠČINA: INDEMA GRUPA, Kružna 4a ; KOPRIVNICA: ARKA, Bjelovarska c. 75 ; COMPUTER SERVIS, F.Galovića 6 ; GTK, Franje Gažija 3; SIGURNOST Informacijskih Sustava, GIbanična 3; Tehnomag, Podravska 1 ; KRIŽEVCI: KTC D.D., N.Tesle 18 ; KRK: ENIGMA, Šet.Sv.Bernardina bb; KUKULJANOVO: BITECHNIQUE-Rijeka, Kukuljanovo 313 ; KUTINA: Šmit Electronic, Metanska 1 ; LABIN: Sedmica, Katuri 17/1 (inkubator); Servis Valenta, A. Selana 34 ; LOPAR: Infotel Rab, posl.centar Mali Palit; MAČE: B.A.M.T., Maće bb; MAKARSKA: AdriaInfo, A.G. Matoša 1; GEEK PROCESS, A.Starčevića 32 ; MATULJI: Hobit, Trg. M. Tita 13; METKOVIĆ: Finel, Mostarska 10a; MELODY, I.Gundulića bb; Tehnomobil, I.Gundulića 3 ; NAŠICE: PIN trgovine, Franjevačka 2/e ; NOVA GRADIŠKA: AKRO RAČUNALA, A.Stepinca 31; Grid, I.B.Mažuranić 23 ; NOVI MAROF: Comet, Varaždinska 40c; Elfo –servis, Orehovec 29; NOVI VINODOLSKI: S TEH, Krasa 18 ; NOVSKA: DARK, Potočna 22 ; OGULIN: Elektrotrade, Cvijetna ul.3 ; OKUČANI: Elektroinstalacije ŠOKAC, Stjepana Radića 45 ; OMIŠ: PILOT SHOP, Milana Marušića 12 ; ORAHOVICA: BRIIT, K.Zvonimira 33 ; OSIJEK: Centar tehnike, Županijska 31 ; Ekran, Kalnička 4a ; ElectronIC Center, L. Jagera 14 ; PLAZMA, Vukovarska 106 ; PAG: LORENCO, Zagrebačka 12; PAKRAC: Info, Radničko naselje 6; PLOČE: AMADEUS II, V.Nazora 22; POREČ: Istraalf, Zagrebačka 17; LABELLE, Creska 34; POŽEGA: Alles, Industrijska 40; PRELOG: Conor-media, Glavna 22; PULA: Electronic Shop, Zagrebačka 10; Elektroimpex, Prilaz M.Cappeletta 5; PAJO, Put od Fortica 23b; Tehnoline, Rimske centurijacije 47; VIKON, Radićeva 23 ; RAB: MAGNETIC, Barbat 20 5; RIJEKA: DEL, Osječka 74b; NETCOM, Riva 6; PLODINE, Ružićeva 29; SUPPORT, S.Vajnera Čiče 10; VENTEX, Dražice 123c -Zamet ; SAMOBOR: Hardsoft, Lj.Gaja 62; J.M. Poljak, Ljudevita Šmidhen 11; SESVETE: Z-EL, Industrijska cesta 28 ; SESVETSKI KRALJEVEC: DigiTech, A.Šenoe 68 ; SINJ: Integra computers, Kneza Branimira 4a ; SISAK: ISHOP, S.S.Kranjčevića 13; Lav računala dizajn tisak, ODRA 87; PROXIMA Informatičko uslužni obrt, Rimska ulica 5; SLATINA: CALCO, A.Kovačića 6 ; SLAVONSKI BROD: Informatičke tehnologije AUDAX, Petra Krešimira IV br. 5; METALKA CENTAR, Matije Mesića 45 ; SLUNJ: VUKI, Trg dr. F.Tuđmana 15 ; SPLIT: A1 Centar, Šimićeva 27; EL COD, Dubrovačka 16; NOAH, Zupina 3a; PERIŠ- trgovina, servis, Stepinčeva 8 ; Robot Commerce, Ulica 4. Gardijske brigade 43; Tron, Kralja Zvonimira 57; STARO ČIČE: PAUN TRGOVINA, Velikogorička 27; SVETI IVAN ZELINA: GETIM, Zagrebačka 42; SVETI MARTIN NA MURI: INFOEL, Kapelščak 45a; ŠIBENIK: DISK, S. Radića 60; PC SHOP PROCESOR, Frana Supila 7 ; TINJAN: E-COMPUTING, Tinjan 57; MENDASOFT, Peljaki 82; TRILJ: PEŠO, Dubrovačka 1; TROGIR: ELGO, Pantan 1; PIXMA CENTAR, Andrije Hebranga 10; Planet Medija, Put Dragulina 15e; RAM , Put Kapelice 1a; TUČEPI: FORTIS RAČUNALA, Dračevice 26; UMAG: INFONET, vl. Domagoj Bulić, 1.svibnja 4 - robna kuća; NIXUS, Olge Ban 3; TEHNO-PRO., O. Zakinje 10; VARAŽDIN: ALPHA-M, Križanićeva 25; BEST SHOP, KURELČEVA 1; FRIGO&Co, Cehovska 4; MelComp, Ivana Severa 15; PMG PRODUKTI, Optujska 115; TOMING Varaždin, Križanićeva 19; Trgovina Zeppelin, Zagorska 13; ZIT, P. Miškine 37; VELA LUKA: ELEKTRO SERVIS - TRGOVINA BAGE, Obala 3 bb; VELIKA GORICA: MicroTeam, KURILOVEČKA 1; NETRA, Gajeva 23; VINKOVCI: EX PROFESSO, Duga ulica 24 pc Gracia; Ines, Kralja Zvonimira 30; VINKOPROM - za unutarnju i vanjsku trgovinu, H.V.Hrvatinića108; VIROVITICA: Erwin Computers, A. Mihanovića 30; Informatičko-edukacijski centar, Gajeva 2; VIŠNJAN: TECHNO SOLUTION, Zagrebačka 4; VRBOVEC: MATRIX, Trg Petra Zrinskog 10; Pisačić, Zagrebačka 94; VUKOVAR: M5 računala, Josipa Kozarca 3; ZABOK: PRIMJENJENA RAČUNALA, Matije Gupca 52; TRGOCENTAR, 103.Brigade 8; ZADAR: ARIJA NOVA, Put Biliga 2; COM SERVIS, Put vrela 60; Retis Informatika, Bana Josipa Jelačića 28C; SISTEM SERVIS, Put Murvice 21; ZAGREB: Aries, Sollarova 1; Delta Print, V. Ruzdjaka 17; Edinkom, Križna 7; E-SUSTAVI, Dinarski put 22; HG spot informatika, Avenija Dubrovnik 46; SUPERNET, Jablanovečka 8; Svijet Medija, Antuna Bauera 7; Tea elektronik, Kopernikova 124 ; Virtus Fortis, Frana Alfirevića 33; ZAPREŠIĆ: Servis Bukovina, Josipa Jelačića 46b; ŽUPANJA: Info-Bil, vl. Marija Hladek, Matije Gupca 34; Županjska bisernica, J. Strossmayera 17 ...


PDF kataloga SVE NAJBOLJE 2015 kataloga SVE NAJBOLJE 2015

Alkemija portal posebnosti

MMS pripravak i limunska, prodaje se
Bicikl, kupuje se
Feng Shui knjiga, prodaje se


Prodaja stana, Radnička, Zagreb
Poslovni prostor kod Sheratona, najam Perjavica Zagreb, novogradnja

LED SHOP Zagreb

banner150918LED rasvjeta polako postaje sastavni dio naših domova uz sve manju prisutnost ostalih rasvjetnih oblika na tržištu. Iako zahtjeva određenu početnu investiciju, omogućuje značajnu uštedu električne energije i smanjenje troškova rasvjete do 90%, čime je značajno smanjeno vrijeme povrata početne investicije. Širokim asortimanom naših proizvoda i atraktivnim cijenama želimo svima omogućiti prelazak na LED rasvjetu. Obratite nam se s povjerenjem.
DL2335_DL2440_DL2336 manja SP1824_SP1825_SP1826  
LEDshop, Avenija Dubrava 150 10040 Zagreb Hrvatska www.ledshop.hr
 

AKCIJSKA PONUDA:

Trajanje od 21.09.2015 - 31.10.2015 LED žarulja E27 A60SP1824_SP1825_SP1826 19,99 kn Šifra SP1824/SP1825/SP1826 Snaga 7W Napon 220V Lumena 560 Lm Boja svjetlosti Hladno/neutralno/toplo bijelo
LED žarulja MR16manja 39,99 kn Šifra SP1168/SP1169/SP1170 Snaga 6W Napon 12V Lumena 350 Lm Boja svjetlosti Hladno/neutralno/toplo bijelo
UGRADBENI LED MODULDL2335_DL2440_DL2336 109,99 kn Šifra DL2335/DL2440/DL2336 Snaga 18W Napon 220V Lumena 1440 Lm Dimenzije ф224×13 mm Montaža ф205 mm Boja svjetlosti Hladno/neutralno/toplo bijelo
   

Poslujete li s talijanskim partnerima ili je Vaš posao vezan za talijansko tržište PORTAMARINA

logo_portaMarina_140210 www.portamarina.hr USLUGE Poslujete li s talijanskim partnerima ili je Vaš posao vezan za talijansko tržište, nudimo Vam stalnu podršku u poslovnoj korespondenciji, usmenim i pismenim prijevodima i pružanju savjetodavnih usluga. Nudimo Vam individualne pakete prevoditeljske podrške skrojene na temelju područja poslovanja, količine potrebnih prijevoda i usluga te ostalih parametara koji se dogovaraju prilikom definiranja suradnje. Želite li proširiti svoje poslovanje na talijansko tržište, uvrstite svoju ponudu u našu tražilicu hrvatskih partnera. Nudimo sljedeće usluge: ◦Izrada programa pokretanja poslovne djelatnosti u Hrvatskoj za strane državljane ◦Pomoć pri osnivanju društva u Hrvatskoj ◦Zastupanje stranih društava; ◦Pomoć pri pronalaženju hrvatskih/talijanskih poslovnih partnera, suradnika, stručnih osoba i djelatnika; ◦Usluge sudskog tumača za talijanski jezik; ◦Pomoć kod dobave boravišnih dozvola, radnih dozvola, promjene tablica sa stranih na hrvatske i sl.; ◦Pomoć agenta za osiguranje u sklapanju police osiguranja. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas telefonom, e-mailom ili putem kontakt obrasca   PORTA MARINA j.d.o.o. A. Starčevića 25b, 23000 Zadar, Hrvatska telefon: +385 (0)98 655 521 info@portamarina.hr www.portamarina.hr            

LED shop Dubrava Zagreb – LED rasvjeta LED rasvjetna tijela žarulje trake paneli i dekoracija

banner150918LED rasvjeta polako postaje sastavni dio naših domova uz sve manju prisutnost ostalih rasvjetnih oblika na tržištu. Iako zahtjeva određenu početnu investiciju, omogućuje značajnu uštedu električne energije i smanjenje troškova rasvjete do 90%, čime je značajno smanjeno vrijeme povrata početne investicije. Širokim asortimanom naših proizvoda i atraktivnim cijenama želimo svima omogućiti prelazak na LED rasvjetu. Obratite nam se s povjerenjem.
DL2335_DL2440_DL2336 manja SP1824_SP1825_SP1826  
LEDshop, Avenija Dubrava 150 10040 Zagreb Hrvatska www.ledshop.hr
 

AKCIJSKA PONUDA:

Trajanje od 21.09.2015 - 31.10.2015 LED žarulja E27 A60SP1824_SP1825_SP1826 19,99 kn Šifra  SP1824/SP1825/SP1826 Snaga  7W Napon  220V Lumena  560 Lm Boja svjetlosti  Hladno/neutralno/toplo bijelo
LED žarulja MR16manja 39,99 kn Šifra  SP1168/SP1169/SP1170 Snaga  6W Napon  12V Lumena  350 Lm Boja svjetlosti  Hladno/neutralno/toplo bijelo
UGRADBENI LED MODULDL2335_DL2440_DL2336 109,99 kn Šifra  DL2335/DL2440/DL2336 Snaga  18W Napon  220V Lumena  1440 Lm Dimenzije  ф224×13 mm Montaža  ф205 mm Boja svjetlosti  Hladno/neutralno/toplo bijelo
   

GALCO – kompletna ponuda poklon kožnog, uredskog i novogodišnjeg asortimana

Promotivni artikli

Stručno osoblje tvrtke “Galko” d.o.o. rado će Vam pomoći pronaći ne samo rješenja za korporativne i poslovne darove, nego će Vas i savjetovati kako da priredite iznenađenja za poslovne partnere, suradnike, kupce ... Danas, dobro odabran poklon jedan je od najvažnijih elemenata korporativne kulture.

Trebate nas kada:

 • darujete poslovne partnere hrvatskim suvenirima i proizvodima
 • promovirate novi proizvod, uslugu
 • želite povećati lojalnost klijenata i potrošača
 • želite pospješiti prodaju postojećeg proizvoda ili usluge
 • sponzorirate sportske ili druge događaje
 • darujete zaposlenike, suradnike, dijelite jubilarne nagrade
 • obilježavate godišnjicu tvrtke, brenda
 • organizirate nagradne igre
 • želite podići imidž tvrtke, brenda

Nazovite: 098.284690

 • Galko poslovni pokloni
 • Tekstilni proizvodi
 • Galko promocija
 • Feel good
 • Galko gastro
 • Galko tehno
kuh dek  jakn kisob kaprucn ruks torbice kem kravate kemijske3 upaljac vezice privjescirefl let  usb biljsalice kalendroko   vin  pregvrec popustimage001image002image003image004image005image006 image007 kat1 kat2   2015_galko_gastro[1]

Nazovite: 098.284690

Zatražite: Katalog poslovnih poklona i promo artikala

slika     banner_Galco_Dam2

JESENSKI HIT IZBOR Katalog 2015 – sva prodajna mjesta na jednom mjestu

SVI PARTNERI S ADRESAMA iz KATALOGA JESENSKI HIT IZBOR 2015


PDF verzija kataloga OVDJE

150819_JHI_jesenskiHitIzbori_ishopDimenzije

BEDEKOVČINA: MVV Serv.prod.centar, Stj.Radića 29; BIOGRAD NA MORU: TEHNO VISION, T.Ujevića 7; BJELOVAR: Hard Jura, J.Jelačića 10a; BJELOVAR: KODA, Vladimira Nazora 14; Tehno Shop, Ferde Rusana 7; Vidik, I.Vitez Trnskog 7; BRDOVEC: Elting P., Rujave 4; BUJE: BINAR, Istarska 22; BUZET: Epis, Trg fontana 5; Matrix računala, Sv. Martin 86 5; ČABAR Creator, Narodnog osl. 3; ČAKOVEC: 36 info, Strossmayerova 2; A/D ELECTRONIC, L. Ružičke 47; Bukal Elektronika, Nikole Pavića 4; Međimurka Elektro-M, Trg Republike 6; RONIS, J.Kozarca 1a ; DARUVAR: HALLO SHOP, Trg kr.P.Krešimira IV 10; VACOM, P.Svačića 20; DELNICE: MikroGoran, Lujzinska c.29 ; DONJA STUBICA: TRGOSTIL, Toplička 16; DONJI MIHOLJAC: Info-Tech, Naselje Tržnica 2a ; DUBROVNIK: ARCUS INGENIUM, Iva Dulčića 35; BAMBOLA MD, Iva Vojnovića 106; Jens Kapor, Ive Vojnovića 75; Libertina, Ive Vojnovića 14a; DUGO SELO: GRC Grupa, Zagrebačka 145b ; ĐAKOVO: FENIX, S. Radića 6; TECHNO , Bana Jelačića 59; THM-INFORMATIKA, Franje Račkog 144; ĐURMANEC: PC-AUTOMATI, Putkovec 11 ; GAREŠNICA: CROGRAD, S.Kolara 3; GORNJA STUBICA: MARIO-COMMERCE, Lovačka 3 ; GORNJI STUPNIK: PSV Studio, Donjostupnička ul.66; HRVATSKA KOSTAJNICA: BS COMP S, N.Marakovića 53 ; HVAR: ANTOANA, Antifažizma 3 ; IMOTSKI: MICRO ELECTRONICA, K.Zvonimira 26; IVANEC: HABEK, Frankopanska 49; VALIDA, V.Nazora 96a; IVANIĆ GRAD: Elektro Centar PETEK, Etanska c.8; Protronic, Trg V.Nazora 8 ; JASTREBARSKO: Florijan, Zdihovačka 15 ; KARLOVAC: ATEL, Banija16; COMEL, M.Vrhovca 11; LINGUA CENTAR, V.Mačeka 28; Sainal, M.Držića 1; SATEL, Trg J.Broza 4 ; KAŠTEL STARI: Parchy, Ivana Danila 7 ; KAŠTEL SUĆURAC: Filip informatika, Cesta Dr.F.Tuđmana 7a ; KAŠTELIR: KRIZMANIĆ, Labinci 87a ; KNIN: Komet, Tuđmanova 15; KONJŠČINA: INDEMA GRUPA, Kružna 4a ; KOPRIVNICA: ARKA, Bjelovarska c. 75 ; COMPUTER SERVIS, F.Galovića 6 ; GTK, Franje Gažija 3; SIGURNOST Informacijskih Sustava, GIbanična 3; Tehnomag, Podravska 1 ; KRIŽEVCI: KTC D.D., N.Tesle 18 ; KRK: ENIGMA, Šet.Sv.Bernardina bb; KUKULJANOVO: BITECHNIQUE-Rijeka, Kukuljanovo 313 ; KUTINA: Šmit Electronic, Metanska 1 ; LABIN: Sedmica, Katuri 17/1 (inkubator); Servis Valenta, A. Selana 34 ; LOPAR: Infotel Rab, posl.centar Mali Palit; MAČE: B.A.M.T., Maće bb; MAKARSKA: AdriaInfo, A.G. Matoša 1; GEEK PROCESS, A.Starčevića 32 ; MATULJI: Hobit, Trg. M. Tita 13; METKOVIĆ: Finel, Mostarska 10a; MELODY, I.Gundulića bb; Tehnomobil, I.Gundulića 3 ; NAŠICE: PIN trgovine, Franjevačka 2/e ; NOVA GRADIŠKA: AKRO RAČUNALA, A.Stepinca 31; Grid, I.B.Mažuranić 23 ; NOVI MAROF: Comet, Varaždinska 40c; Elfo –servis, Orehovec 29; NOVI VINODOLSKI: S TEH, Krasa 18 ; NOVSKA: DARK, Potočna 22 ; OGULIN: Elektrotrade, Cvijetna ul.3 ; OKUČANI: Elektroinstalacije ŠOKAC, Stjepana Radića 45 ; OMIŠ: PILOT SHOP, Milana Marušića 12 ; ORAHOVICA: BRIIT, K.Zvonimira 33 ; OSIJEK: Centar tehnike, Županijska 31 ; Ekran, Kalnička 4a ; ElectronIC Center, L. Jagera 14 ; PLAZMA, Vukovarska 106 ; PAG: LORENCO, Zagrebačka 12; PAKRAC: Info, Radničko naselje 6; PLOČE: AMADEUS II, V.Nazora 22; POREČ: Istraalf, Zagrebačka 17; LABELLE, Creska 34; POŽEGA: Alles, Industrijska 40; PRELOG: Conor-media, Glavna 22; PULA: Electronic Shop, Zagrebačka 10; Elektroimpex, Prilaz M.Cappeletta 5; PAJO, Put od Fortica 23b; Tehnoline, Rimske centurijacije 47; VIKON, Radićeva 23 ; RAB: MAGNETIC, Barbat 20 5; RIJEKA: DEL, Osječka 74b; NETCOM, Riva 6; PLODINE, Ružićeva 29; SUPPORT, S.Vajnera Čiče 10; VENTEX, Dražice 123c -Zamet ; SAMOBOR: Hardsoft, Lj.Gaja 62; J.M. Poljak, Ljudevita Šmidhen 11; SESVETE: Z-EL, Industrijska cesta 28 ; SESVETSKI KRALJEVEC: DigiTech, A.Šenoe 68 ; SINJ: Integra computers, Kneza Branimira 4a ; SISAK: ISHOP, S.S.Kranjčevića 13; Lav računala dizajn tisak, ODRA 87; PROXIMA Informatičko uslužni obrt, Rimska ulica 5; SLATINA: CALCO, A.Kovačića 6 ; SLAVONSKI BROD: Informatičke tehnologije AUDAX, Petra Krešimira IV br. 5; METALKA CENTAR, Matije Mesića 45 ; SLUNJ: VUKI, Trg dr. F.Tuđmana 15 ; SPLIT: A1 Centar, Šimićeva 27; EL COD, Dubrovačka 16; NOAH, Zupina 3a; PERIŠ- trgovina, servis, Stepinčeva 8 ; Robot Commerce, Ulica 4. Gardijske brigade 43; Tron, Kralja Zvonimira 57; STARO ČIČE: PAUN TRGOVINA, Velikogorička 27; SVETI IVAN ZELINA: GETIM, Zagrebačka 42; SVETI MARTIN NA MURI: INFOEL, Kapelščak 45a; ŠIBENIK: DISK, S. Radića 60; PC SHOP PROCESOR, Frana Supila 7 ; TINJAN: E-COMPUTING, Tinjan 57; MENDASOFT, Peljaki 82; TRILJ: PEŠO, Dubrovačka 1; TROGIR: ELGO, Pantan 1; PIXMA CENTAR, Andrije Hebranga 10; Planet Medija, Put Dragulina 15e; RAM , Put Kapelice 1a; TUČEPI: FORTIS RAČUNALA, Dračevice 26; UMAG: INFONET, vl. Domagoj Bulić, 1.svibnja 4 - robna kuća; NIXUS, Olge Ban 3; TEHNO-PRO., O. Zakinje 10; VARAŽDIN: ALPHA-M, Križanićeva 25; BEST SHOP, KURELČEVA 1; FRIGO&Co, Cehovska 4; MelComp, Ivana Severa 15; PMG PRODUKTI, Optujska 115; TOMING Varaždin, Križanićeva 19; Trgovina Zeppelin, Zagorska 13; ZIT, P. Miškine 37; VELA LUKA: ELEKTRO SERVIS - TRGOVINA BAGE, Obala 3 bb; VELIKA GORICA: MicroTeam, KURILOVEČKA 1; NETRA, Gajeva 23; VINKOVCI: EX PROFESSO, Duga ulica 24 pc Gracia; Ines, Kralja Zvonimira 30; VINKOPROM - za unutarnju i vanjsku trgovinu, H.V.Hrvatinića108; VIROVITICA: Erwin Computers, A. Mihanovića 30; Informatičko-edukacijski centar, Gajeva 2; VIŠNJAN: TECHNO SOLUTION, Zagrebačka 4; VRBOVEC: MATRIX, Trg Petra Zrinskog 10; Pisačić, Zagrebačka 94; VUKOVAR: M5 računala, Josipa Kozarca 3; ZABOK: PRIMJENJENA RAČUNALA, Matije Gupca 52; TRGOCENTAR, 103.Brigade 8; ZADAR: ARIJA NOVA, Put Biliga 2; COM SERVIS, Put vrela 60; Retis Informatika, Bana Josipa Jelačića 28C; SISTEM SERVIS, Put Murvice 21; ZAGREB: Aries, Sollarova 1; Delta Print, V. Ruzdjaka 17; Edinkom, Križna 7; E-SUSTAVI, Dinarski put 22; HG spot informatika, Avenija Dubrovnik 46; SUPERNET, Jablanovečka 8; Svijet Medija, Antuna Bauera 7; Tea elektronik, Kopernikova 124 ; Virtus Fortis, Frana Alfirevića 33; ZAPREŠIĆ: Servis Bukovina, Josipa Jelačića 46b; ŽUPANJA: Info-Bil, vl. Marija Hladek, Matije Gupca 34; Županjska bisernica, J. Strossmayera 17 ...


PDF kataloga JESENSKI HIT IZBOR 2015 150312_JHI_jesenskiHitIzbori_MAIL_01

Kad trebate otisnuti nešto hitno PRINT SERVIS, Zagreb

  Kad imate potrebu otisnuti nešto zaista hitno ovo je pravo mjesto za Vas! Continue reading “Kad trebate otisnuti nešto hitno PRINT SERVIS, Zagreb” »

Potrebno vam je programsko rješenje?

Potrebno vam je programsko rješenje?   Na pravom ste mjestu, izrađujemo programska rješenja po vašim potrebama! Continue reading “Potrebno vam je programsko rješenje?” »

POTRAGA ZA OGLASIMA
TEME
LED SHOP Dubrava
banner150918
PREPORUKA TJEDNA
logoMalaSkola_banner
sve_po_100_kockasti
Predstavite se i ponudite svoje usluge za cijenu od 100kn. Sve izravno i s jasnom ponudom i cijenom.
wwwZAKLJUCANAeu_bannerVERT1
NOVA PREPORUKA
ALKEMIJA PONUDA
Želite dodati svoju tvrtku ili klub ili objaviti vijest na ovim stranicama. BESPLATNO, naravno! Krenite odmah!
PREDAJ OGLAS OVDJE <
PRIJEDLOG TJEDNA
ZOO PRODUKT Zagreb (1)Kad imate potrebu otisnuti nešto zaista hitno ovo je pravo mjesto za Vas! PRINT SERVIS
BRZ OGLASI
PREPORUKE
U DUBROVNIKU

Dubrovnik city Shop

Game of Thrones memorabilia

Boškovićeva 7, DUBROVNIK Game of Thrones DUBROVNIK

BESPLATNO

ISKORISTITE PRILIKU
UZ POKLON

U Tripleclicks uzmite bilo koji proizvod (možete iskoristiti samo iznos poklon-bona!) Vrijedi samo za NOVE ČLANOVE JAVITE SE >>>

NAGRADE
DOBITNICA KNJIŽEVNE NAGRADE V.B.Z.-a ZA NAJBOLJI NEOBJAVLJENI ROMAN 2011. GODINE:
Ankica Tomić, “Naročito ljeti” Nastavak >>>

MIKRO SERIJA
   
logoMalaSkola_banner
OBJAVLJUJTE SVOJE VIJESTI

ŠTO JE ALKEMIJA?

Ako misliš da netko može imati koristi od tvog rada ili znanja - podijeli to. Nastala iz potrebe da se šalje što manje elektroničkih poruka, čitatelji šalju svoje prijedloge i objavljuju informacije na jednom mjestu - OVDJE. Pošaljite i vi poruku sa sadržajem proizvoda ili usluge ili popusta koji nudite ili važne informacije na oglasi@alkemija.com
ALKEMIJA, lista koja preporuku pretvara u zlato.
GDPR (Opći zakon o zaštiti podataka)
Alkemija i GDPR (Opći zakon o zaštiti podataka) Detaljnije o GDPR >>>
KONTAKT
ALKEMIJA INFO i OGLASI
E-mail: oglasi@alkemija.com
Copyright © 2009-2017 . INFO TELEFON: 098516852 ALKEMIJA lista koja ideju pretvara u zlato. (c). ALKEMIJA, obrt za dizajn, 10000 Zagreb, 3. Pile 10, OIB: 34772291906, MBO: 97704296 u suradnji s Udrugom „Alkemija“ OIB: 23685179808 MB: 2774046 Broj iz matičnog registra: 21008574. Alkemija.com koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o ovome možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Alkemija.com slažete se sa korištenjem kolačića. GDPR -- Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (Uredba), obavještavamo vas da će podaci koje navedete biti registrirani u našoj bazi podataka te će se obrađivati ručno i automatizirano sukladno Uredbi te nacionalnom zakonodavstvu koje definira provedbu uredbe o zaštiti podataka.