Fotogrametrija je znanost mjerenja na fotografijama

Fotogrametrija je znanost mjerenja na fotografijama. Iz niza nerazvrstanih fotografija ili video zapisa zaključuje se geometrija prizora. Sama fotografija je projekcija 3D scene na 2D ravninu, gubeći dubinu informacija. Cilj fotogrametrije je obrnuti taj postupak. Rezultat gustog modeliranja prizora rezultat je spajanja dva cjevovoda utemeljena na računalnom vidu: “Struktura iz pokreta” (SfM) i “Multi View Stereo” (MVS).  ALICEVISION.org

Fotogrametrija i daljinska istraživanja su vještina, znanost i tehnologija dobivanja pouzdanih kvantitativnih informacija o fizičkim objektima na Zemlji i okolišu, procesom zabilježbe, mjerenja, analiziranja i interpretacije fotografskih snimaka i scena elektromagnetskog zračenja dobivenih senzorskim sustavima. Fotogrametrija je stara koliko i moderna fotografija, te datira još od sredine devetnaestog stoljeća.

Nešto sofisticiranija tehnika, zvana stereografija, omogućava procjenjivanje 3D koordinata (x, y, z) objekta. Ti su podaci dobiveni sa snimka snimljenog s dva ili više položaja. Fotogrametrija se primjenjuje u različitim poslovima, kao u topografskom kartiranju, arhitekturi, inžinjerstvu, konzerviranju restauriranju, policiji, geodeziji, ekologiji, medicini, rudarstvu, građevini, te u meteorologiji kod utvrđivanja brzine kretanja tornada, kada uobičajene meteorološke metode to ne omogućavaju. >>>

 

izvor: Wikipedia i

https://alicevision.org/